5. KOMANDRINDA

5.3. Komandas

Biežāk izmantojamās komandas:

 • cd – komanda cd (change directory) maina pašreizējās termināļa sesijas darba mapi. Komandu lieto kā tās argumentu, uzdodot jaunās darba mapes nosaukumu. Uzdodot mapes nosaukumu, var izmantot īpašo mapju apzīmējumus:
  • . – pašreizējā darba mape;
  • .. – pašreizējas darba mapes vecākmape;
  • / – failsistēmas sakne;
  • ~ – pašreizējā lietotāja mājas mape.

Svarīgi atcerēties, ka, norādot ceļu failsistēmā, mapju nosaukumus atdala ar /, nevis \. Piemēram, pareizi noformēts ceļš: “/usr/bin/”:

 • ls – komanda ls (list) izvada pašreizējās darba mapes satura sarakstu – datnes un apakšmapes;
 • rm – komanda rm (remove) dzēš datnes un mapes.

Komanda rm kā argumentu saņem dzēšanai paredzētas datnes vai mapes nosaukumu. Lai dzēstu mapi ar visu tās saturu, komandai pievieno iespēju -r (recursive):

 • mv – komanda mv (move) pārvieto datnes un mapes.

To izmanto arī pārsaukšanai (pārvieto datni uz to pašu atrašanās vietu, bet ar citu nosaukumu). Komandas pirmais arguments ir mapes vai datnes pašreizējā atrašanās vieta un nosaukums, bet otrs arguments ir atrašanās vieta (ietverot nosaukumu), uz kuru datne vai mape jāpārceļ:

Piemērā mape ar nosaukumu “pagaidu” tiek pārsaukta uz “pastavigs”:

 • cp – komanda cp (copy) kopē datnes un mapes.

Darbojas līdzīgi komandai mv, bet atstāj oriģinālu vietā. Tāpat kā rm komandas gadījumā, lai darbotos ar mapēm, ir jāizmanto iespēja -r:

 • mkdir – komanda mkdir (make directory) izveido jaunas mapes.

Komandas arguments ir jaunās mapes nosaukums:

 • sudo – komanda sudo (super user do) ļauj veikt nākamo komandu ar administratora (root) tiesībām.

Drošības apsvērumu dēļ vairākas darbības, piemēram, sistēmas konfigurāciju, jaunu lietotņu uzstādīšanu, lietotāju kontu konfigurāciju un citas, nav iespējams veikt ar parastā lietotāja tiesībām. Šādos gadījumos ir nepieciešams uz laiku piešķirt sev administratora tiesības. Komandas sudo lietošana ir ieteicama, ja tiesību paaugstināšana ir īslaicīga, pretēji, kā tas būtu, ja lietotājam nāktos pieteikties sistēmā kā administratoram. Sudo komandu lieto, to ievadot kā pirmo komandu virknē, kuras izpildei nepieciešamas paaugstinātas tiesības;

 • man – komanda man (manual) sniedz informāciju par citām komandām.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo un citu komandu lietošanu, izmanto komandu man, tās argumentā norādot interesējošo komandu. Pēc komandas man termināļa logā tiek izvadīts plašs interesējošās komandas apraksts, ko iespējams ritināt, izmantojot klaviatūras taustiņus ↑ un ↓. Lai aizvērtu aprakstu, lieto klaviatūras taustiņu Q:

Attēlā redzams man izpildes rezultāts ar argumentu cp;

 • exit – komanda exit aizver termināli.