5. KOMANDRINDA

5.1. Termināļa logs

Komandrindas saskarne darbojas, lietotājam ievadot tekstuālu komandu virkni īpašā logā – terminālī, kur čaulas programma (shell), piemēram, Bash, tās interpretē un izpilda. Parasti tas notiek, palaižot kādu citu programmu. Pec veiktajām darbībām informācija lietotājam tiek novietota atpakaļ termināļa logā.

Lai operētājsistēma Ubuntu atvērtu komandrindas termināli, izpilda kādu no darbībām:

 • lieto klaviatūras taustiņu kombināciju CTRL + ALT + T;
 • lieto darbvirsmas augšējā paneļa izvēlni Applications:
  • uzbīda peles kursoru uz darbvirsmas augšēja paneļa izvēlnes ;
  • izpilda kreisās peles pogas klikšķi uz izvēlnes nosaukuma.

Atveras izvēlne:

  • iegūtajā izvēlnē atver apakšizvēlni Accessories, uzbīdot uz tās nosaukuma peles kursoru:

  • apakšizvēlnē Accessories izvēlas komandu Terminal, izpildot uz tās peles kreisās pogas klikšķi.

Atveras termināļa logs:

Termināļa loga virsrakstjoslā tiek attēlota šāda informācija:

1M2L_04_10_01

Šī pati informācija atkārtojas komandu uzvednē (command prompt), kas parādās, kad terminālis ir gatavs nākamajai lietotāja komandai.

Lietotājam ievadot komandas, tās terminālī tiks ievietotas vietā, kur atrodas kursors:

1M2L_04_10_02

Kursoru iespējams pārvietot ievadāmās komandu virknes robežās, kas parasti ir viena rindiņa, kura seko pēc pēdējās termināļa logā izvadītas komandu uzvednes. Lai pārvietotu kursoru:
 • pa labi – nospiež klaviatūras taustiņu →;
 • pa kreisi – nospiež klaviatūras taustiņu ←.

Bieži vien nepieciešams atkārtoti lietot kādu no komandām, ko lietotājs jau iepriekš ievadījis termināļa logā. Tādos gadījumos izmanto komandu vēsturi:

 • terminālim esot aktīvajam logam, nospiež taustiņu ↑.

Ja termināļa logā bija daļēji ievadīta komanda, tā tiek nodzēsta un pēc komandu uzvednes parādās iepriekšējā komanda, ko lietotājs izpildīja termināļa logā;

 • turpina lietot tautiņu ↑, līdz pēc komandu uzvednes logā ir attēlota vēlamā komanda. Ja pareizajai komandai “paskriets” garām, atgriežas pie iepriekšējās rādītās, lietojot taustiņu ↓.

Kad termināļa logā ievadīta vēlamā komanda, to izpilda, nospiežot klaviatūras taustiņu ENTER.