3. DATORA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

3.3. Datora izslēgšana

Pareiza datora izslēgšana ir svarīga ne tikai datora drošībai, bet arī, lai pārliecinātos, ka vajadzīgie dati tiek saglabāti.

Lai izslēgtu datoru:

  • piespiež augšējā darbvirsmas paneļa pogu :

  • izvēlas komandu Shut Down.

    Atveras dialoglodziņš Shut Down:

  • dialoglodziņā Shut Down piespiež pogu .

Izslēgšanas komandas izpildes laikā uz ekrāna var tikt izvadīti paziņojumi, piemēram, par neaizvērtiem logiem un nesaglabātām izmaiņām dokumentos, piemēram:

Šajā piemērā ir atvērta lietotne OpenOffice.org Writer, kurā nav saglabātas dokumentā veiktās izmaiņas, tādēļ tā bloķē datora izslēgšanu. Šajā gadījumā vēlams atcelt izslēgšanas komandu un aizvērt visas lietotnes, saglabājot atvērtās datnes.

Datora izslēgšanas vietā var tikt dota arī komanda Hibernate, pēc kuras rezultātā dators tiek izslēgts, taču pirms tam cietajā diskā tiek saglabāts darbvirsmas stāvoklis (viss brīvpiekļuves atmiņas saturs). Pēc nākamās datora ieslēgšanas darbvirsmas saturs (atvērtās lietotnes, datnes) būs tieši tāds pats kā pirms komandas Hibernate izsaukšanas. Šo komandu lieto, lai taupītu enerģiju, ja ir plānots garāks pārtraukums darbā ar datoru.