Projekta norise

Prezentēšana

Tā sagatavošanu skolēnu grupa veic patstāvīgi, un paši skolēni uzņemas atbildību par veikumu. Prezentācijai izvēlas tekstu, attēlus un citus multimediju materiālus un tos kārto noteiktā secībā. Skolēni veido stāstījumu, ievērojot citu klasesbiedru priekšzināšanas. Prezentāciju noformējot, izvēlas vienotu teksta šriftu un krāsu noformējuma stilu. Bieži skolēniem jāiesaka ievērot parunu: „Jo mazāk, jo labāk”.

WebQuest mērķis ir paveiktā darba prezentēšana. Darbu prezentē katra skolēnu grupa. Skolotājs var uzaicināt dažus skolēnus izveidot ekspertu grupas, kuras seko līdzi prezentāciju laikam, organizē jautājumu uzdošanu un rūpējas par kompetentu atbilžu sniegšanu.

Iespējamas dažādas WebQuest projektu prezentēšanas formas, piemēram,

  • stāstījumi, kas papildināti ar datorprezentāciju, flash-animācijām, fotoreportāžas,
  • stendu ziņojumi līdzīgi kā zinātniskajās konferencēs,
  • izstādes darbi,
  • referāti paneļdiskusijās par sabiedrībai un zinātnei aktuālām tēmām vai
  • lomu spēles.

Ja projektā iekļauts arī eksperiments, darba prezentēšanas laikā to var veikt kā demonstrējumu.

Prezentēšanas veidu nosaka temats un nodarbības norises gaita, kā arī iespēja nodrošināt augstu skolēnu uzmanības koncentrēšanu visu skolēnu grupu prezentāciju gaitā. Stenda ziņojumus izvieto klasē, bet datorprezentācijas var saglabāt skolas iekšējā tīklā vai klases e-pastā. Darbā, kuru prezentē klasē var iekļaut jebkurus pieejamos vizuālos materiālus. Internetā publicētajos materiālos jāievēro izmantoto vizuālo materiālu autortiesības, tātad par to skolēnus jāinformē darba aprakstā.

Prezentācijas sagatavošana motivē skolēnus veikt informācijas apstrādi. Savukārt, publicējot darba rezultātus datortīklos, ar tiem var iepazīties arī citas darba grupas. Tās kļūst pieejamas lielākam interesentu lokam. Šādi paplašinās informācijas daudzums, ko internetā sekmīgi var izmantot citi skolēni (knowledge sharing). Zināšanas tiek apkopotas un radītas jaunas. Tas pilnā mērā atbilst zināšanu spirāles konceptam. Tādējādi WebQuest var raksturot kā interneta jēgpilnu izmantošanu mācību procesā, kā metodi mācību darbam noderīga satura integrēšanai ikdienas darbā skolā.