Projekta norise

Informācijas analīze

Informācijas meklēšana un analīze.

Vispirms skolēni iepazīstas ar darba aprakstā norādītajiem interneta informācijas un citiem avotiem un noskaidro to noderīgumu tālākam darbam. Vajadzīgo informāciju atlasa – darbam izvēlas tikai saprotamus tekstus, svarīgu un nozīmīgu informāciju. To šķiro atbilstoši darba uzdevumiem un saglabā skolotājam un visai grupai pieejamā vietā, piemēram, uz skolas servera, e-pastā vai sociālajos tīklos.

Svarīgāko informācijas materiālu pieejamība neizslēdz iespēju, ka skolēni papildus to var meklēt paši citos informācijas avotos. Skolēni var izmantot ne tikai interneta meklēšanas dienestus, bet arī pārrunāt projekta aktuālos jautājumus ar draugiem un vecākiem, jautāt par piemērotu literatūru grāmatnīcās utt.

Šajā, patstāvīgās mācīšanās procesā darbā ar informācijas avotiem nenoliedzami vajadzīgs arī pedagoga padoms un atbalsts, taču tā apmēri atkarīgi no skolēnu priekšzināšanām un prasmēm, it īpaši interneta informācijas trūkumu dēļ.

Skolēniem nav viegli izšķirties, un rodas daudzi jautājumi: „Kāda informācija man vēl nepieciešama? ”, „Kur meklēt šo informāciju?”, „Cik svarīga ir atrastā informācija manam projektam?”, „Kurš no viedokļiem ir pareizākais?”. Tas var būt par iemeslu, kāpēc skolēniem šajā daba posmā var pietrūkt vēlme turpināt apgūt mācību materiālu. Cik sekmīgi skolēni atrisinās šos jautājumus, atkarīgs no viņu priekšzināšanām un prasmēm. Taču šajā, patstāvīgās mācīšanās posmā nenoliedzami vajadzīgs arī pedagoga padoms un atbalsts. Skolotājs novēro skolēnu sadarbību katrā grupā un, ja nepieciešams, konsultē – paskaidro kur un kā informāciju var atrast, palīdz to strukturēt un saprast. Skolotājam jāseko, lai skolēni neapjuktu informācijas pārpilnībā un, pārvarot grūtības, darbu sekmīgi paveiktu.