Projekta norise

Darba plānošana

Zināšanu sistematizēšana un darba plānošana

Pēc darba uzdevumu precizēšanas un saskaņošanas ar skolotāju, mācību procesu skolēni organizē paši, saskaņā ar skolotāja piedāvāto darba gaitu — aprakstu.

Lai zināšanas par tematā risināmajiem jautājumiem aktualizētu, sistematizētu un attīstītu jaunas, skolēni grupas var aktualizēt un sistematizēt zināšanas, piemēram, shēmas veidā. Skolotājs cenšas pēc iespējas mazāk ierobežot skolēnu iespējas darboties atbilstoši viņu interesēm, taču vienlaicīgi ļoti uzmanīgi seko līdzi shēmu izveides darbam, jo vēlāk tās var izmantot gan pienākumu sadalei, gan prezentācijas satura izstrādei. Skolēni bieži neievēro, ka vairākos shēmas zaros ir viena un tā pati informācija, kā rezultātā prezentēšanas stāstījumā šī informācija atkārtotos. Citā gadījumā, iespējams, skolotājam būs jāiesaka skolēniem izvēlēties pavisam citu shēmas uzbūves principu, kas labāk atbilst projekta saturam.

Piemēram, veidojot prezentāciju par mazgāšanas līdzekļiem, nav lietderīgi tos iedalīt pēc pielietojuma veida un shēmas zaros izvēlēties: ziepes, šampūni, dušas želejas, veļas mazgāšanas pulveri utt. No ķīmijas priekšmeta apguves viedokļa shēmas zaros vērtīgāk ir izvēlēties mazgāšanas līdzekļu sastāvu, mazgājošo iedarbību, iedarbību uz vidi. Mazgāšanas līdzekļu daudzveidība ir tikai viens no šīs shēmas zariem.

Zem shēmas zariem var norādīt grupas dalībnieku vārdus un uzvārdus, kas apliecina skolēna apņemšanos savākt un apkopot informāciju par konkrēto jautājumu.