13. PIELIKUMI

13.2. Inkscape palīdzības izvēlnes izmantošana

Palīdzības izvēlne Help bez 8.7.2.1. nodaļā minētā komanda Help / About, kas parāda informāciju par lietotnes versiju un izstrādātājiem, satur arī saites uz pamācību dokumentiem un tiešsaistes resursiem.

12.2.1.Pamācības (Tutorials)

Izvēlnē Help / Tutorials atrodamas vairākas pamācības Inkscape SVG formātā, kuru saturu iespējams atlasīt, apskatīt un arī modificēt, izmantojot Inkscape rīkus. Izpildot peles klikšķi uz kāda no šīs izvēlnes elementiem, attiecīgais dokuments tiek atvērts jaunā Inkscape logā.Attēlā: kaligrāfijas pamācības Inkscape: Calligraphy fragments Inkscape logā. Viens no spalvas vilcieniem ilustrācijā ir atlasīts:
Inkscape 0.47 versijā pieejami septiņi pamācību dokumenti:

 • Inkscape: Basic apskata Inkscape rīku lietošanas pamatiemaņas;
 • Inkscape: Shapes – figūru zīmēšanu un noformēšanu;
 • Inkscape: Advanced – darbu ar ceļiem un teksta objektiem;
 • Inkscape: Tracing – rastra attēlu automātisku vektorizēšanu;
 • Inkscape: Calligraphy – kaligrāfijas pamatus;
 • Elements of Design – kompozīcijas elementus;
 • Tips and Tricks – dažus noderīgus „trikus” un padomus.

12.2.2.Tiešsaistes resursi

Lielākā daļa Inkscape palīdzības izvēlnes komandu ir saites uz tiešsaistes resursiem.

 • Inkscape Manual ir saite uz lietotāja rokasgrāmatu angļu valodā. Tā ir grāmatas „Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program” elektroniskā versija, ko uztur tās autors Tavmjong Bah. http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/
 • Keys and Mouse Reference ir saite uz sarakstu, kas satur visus Inkscape noklusētajos iestatījumos definētos tasta­tūras īsinājum­taustiņus un peles darbības. Intensīvi strādājot ar lietotni, šādi īsceļi ir ļoti noderīgi. http://inkscape.org/doc/keys047.html
 • Ask Us a Question ir saite uz Inkscape jautājumu un atbilžu forumu, kur projekta dalībnieki un citi brīvprātīgie palīdz lietotājiem atrisināt darba gaitā radušās neskaidrības vai problēmas. https://answers.launchpad.net/inkscape/
 • Command Line Options ir saite uz rokasgrāmatu Inkscape lietošanai komandrindā. Šīs iespējas ļauj apstrādāt SVG datnes, nemaz neatverot grafiskās saskarnes logu. http://inkscape.modevia.com/inkscape-man.html
 • FAQ ir saite uz Inkscape Wiki bieži uzdoto jautājumu lapu. Tā satur:
  • vispārīgu informāciju;
  • konkrētus padomus lietošanā un problēmu novēršanā;
  • informāciju par SVG formāta Inkscape versiju;
  • salīdzinājumus ar citām vektorgrafikas programmām;
  • padomus tiem, kas vēlas palīdzēt projekta attīstībā.

http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/FAQ

 • New in This Version ir saite uz Inkscape Wiki pārskatu par instalētās lietotnes versijas jaunajām iespējām un kļūdu labojumiem. Piemēram, šajā materiālā apskatītajai versijai tas ir http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes047
 • Report a Bug ir saite uz norādījumiem, kā vislabāk informēt Inkscape izstrādātājus par atklātajām lietotnes nepilnībām. http://inkscape.org/report_bugs.php
 • SVG 1.1 Specification, kā jau nosaukums norāda, ir saite uz SVG formāta 1.1 versijas specifikāciju – tehnisku dokumentu, ko izstrādā un publicē organizācija W3C (World Wide Web Consortium) jeb globālā tīmekļa konsorcijs. Šis dokuments precīzi apraksta prasības, kuras jāapmierina Inkscape, tīmekļa pārlūkiem un citai programmatūrai, lai pareizi atbalstītu vektorgrafikas formātu SVG. http://www.w3.org/TR/SVG11/