11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.5. Krāsu sapludināšanas iestatījumi

Tāpat kā rastrgrafikas redaktors Gimp, arī Inkscape piedāvā slāņu krāsu sapludināšanas režīmus, tomēr to klāsts nav tik plašs. Galvenā izvēle ir starp trīs iespējām:

  • Normal – nesapludina necaurspīdīgas krāsas;
  • Screen vai Lighten – sapludina krāsas aditīvajā jeb gaismas režīmā;
  • Multiply vai Darken – sapludina krāsas subtraktīvajā jeb pigmentu režīmā.

Attēlā redzami šo trīs režīmu variantu izmantošanas rezultāti trīs necaurspīdīgiem riņķiem piesātinātās krāsās ar gaišumu (lightness) 170.


Visbeidzot – dialoglodziņa Layers sadaļā Opacity var iestatīt arī slāņa caurspīdīgumu (kas nav saistīts ne ar atsevišķu objektu caurspīdīgumu, ne ar to pildījuma vai kontūrlīnijas krāsas caurspīdīgumu).