Inkscape 0.47

Inkscape 0.47

11. SLĀŅU LIETOŠANA

11.5. Krāsu sapludināšanas iestatījumi

Tāpat kā rastrgrafikas redaktors Gimp, arī Inkscape piedāvā slāņu krāsu sapludināšanas režīmus, tomēr to klāsts nav tik plašs. Galvenā izvēle ir starp trīs iespējām:

  • Normal – nesapludina necaurspīdīgas krāsas;
  • Screen vai Lighten – sapludina krāsas aditīvajā jeb gaismas režīmā;
  • Multiply vai Darken – sapludina krāsas subtraktīvajā jeb pigmentu režīmā.

Attēlā redzami šo trīs režīmu variantu izmantošanas rezultāti trīs necaurspīdīgiem riņķiem piesātinātās krāsās ar gaišumu (lightness) 170.


Visbeidzot – dialoglodziņa Layers sadaļā Opacity var iestatīt arī slāņa caurspīdīgumu (kas nav saistīts ne ar atsevišķu objektu caurspīdīgumu, ne ar to pildījuma vai kontūrlīnijas krāsas caurspīdīgumu).