11. SLĀŅU LIETOŠANA

Tāpat kā rastrgrafikas lietotnēs, Inkscape pastāv iespēja izkārtot zīmējuma elementus vairākos slāņos. Atšķirībā no rastrgrafikas, nav nepieciešams lietot slāņus, lai saglabātu attēla rediģēšanas iespējas. Tomēr, ja dokuments ir sarežģīts, slāņi var noderēt, lai:

  • atdalītu fonu no priekšplāna;
  • atdalītu rediģējamos elementus no gatavajiem;
  • iestatītu īpašu krāsu sapludināšanas (blend) režīmu, slāņiem pārklājoties.

Darbam ar slāņiem paredzēta izvēlne Layer un dialoglodziņš Layers, ko atver vai nu ar slāņu izvēlnes pēdējo komandu, vai ar taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+L:

1M8bL_10_00_01

Vienkāršākās darbības ar slāņiem, kuras var veikt arī statusa joslā:  • aktīvā slāņa noteikšana;
  • aktīvā slāņa maiņa;
  • aktīvā slāņa redzamības un rediģējamības pārslēgšana.