10. SPECIĀLO EFEKTU UN OPERĀCIJU LIETOŠANA

10.5. Paplašinājumu efekti

Paplašinājumi ir papildu rīki, kas nav iekļauti Inkscape pamata saskarnē, bet iedarbināmi ar izvēlnes Extensions komandām. Paplašinājumu klāstu nav grūti arī papildināt ar citu lietotāju vai savām programmām, taču šajā materiālā šīs iespējas neapskatīsim.

Inkscape paplašinājumiem var būt savi iestatījumu un informācijas dialoglodziņi. Pēc komandas izpildes tās parametrus parasti vairs nevar mainīt, tāpēc rezultāta priekšskatīšanai lieto rūtiņu Live preview:


Tālāk dots katras kategorijas un dažu tās paplašinājumu īss apraksts un atsevišķi lietošanas piemēri.

Arrange – automātiska objektu izkārtojuma maiņa:

 • Restack – maina objektu secību atkarībā no to izvietojuma.

Colour – darbības visu atlasīto objektu krāsu modificēšanai:

 • Greyscale – pārvērš krāsas par pelēktoņiem, ņemot vērā cilvēka redzes īpatnības;
 • Randomise– nejauši izmaina izvēlētos krāsu parametrus, piemēram, nokrāsu (hue):


 • Remove Blue, Remove Green, Remove Red – samazina katras krāsas zilo, zaļo vai sarkano komponenti līdz nullei:


 • Replace colour – aizvieto norādīto krāsu ar citu (izmantojot krāsu heksadecimālo RGB pierakstu):


 • RGB Barrel – novirza visas nokrāsas par 120 grādiem krāsu aplī (lietojot divreiz – par 240°, trīsreiz – par 360°, atgriežoties pie sākotnējām krāsām):


Generate from Path – jaunu objektu izveidošana, par pamatu izmantojot atlasītos ceļus:

 • Extrude – savieno divus ceļus ar līnijām vai daudzstūriem, radot telpiskuma efektu:


 • Interpolate – izveido atlasīto ceļu pārejas formas (ņemot vērā arī rotāciju, ko nosaka pēc ceļa pirmā mezgla novietojuma):


 • Pattern along Path – izvieto pa ceļu objekta kopijas (līdzīgi dzīvajam ceļa efektam).

Images – darbības ar dokumentā ievietotajiem rastra attēliem:

 • Embed Images – iekļauj attēlus, nevis tikai atsauces uz tiem, dokumenta datnē (ļauj ērti pārnest visus attēla datus vienā datnē, bet jārēķinās ar tās palielināto izmēru);
 • Extract Image – saglabā atlasīto attēlu atsevišķā rastra datnē.

Modify Path – darbības, kas pārveido atlasītos ceļus:

 • Add Nodes – automātiski ievieto visos ceļa posmos jaunus mezglus;
 • Flatten Beziers – pārveido liektu līniju par lauztu līniju, saglabājot tās formu;
 • Straighten Segments – pilnīgi vai daļēji iztaisno ceļa posmus.

Raster – rīki rastra attēlu apstrādei.


Render – automātiska kompleksu objektu veidošana:

 • 3D Polyhedron – zīmē daudzskaldņus:


 • Calendar – veido kalendāru:


 • Foldable Box – zīmē papīra kastītes izklājumu.

Text – darbības ar teksta objektiem:

 • Convert to Braille – pārraksta tekstu Braila rakstā;
 • Lorem ipsum – veido paraugtekstu maketēšanai;
 • Replace text – aizvieto vienu teksta fragmentu ar citu visur, kur tas atrodams.

Visualise Path – rīki ceļa dimensiju attēlošanai:

 • Dimensions – zīmē objekta dimensiju nogriežņus:


 • Measure Path – izmēra un pieraksta līnijas garumu:


 • Number Nodes – atzīmē un numurē ceļa mezglus:


Web – rīki tīmekļa iespēju izmantošanai SVG dokumentos.