10. SPECIĀLO EFEKTU UN OPERĀCIJU LIETOŠANA

10.2. Operācijas ar ceļiem

Dažas Path jeb ceļa izvēlnes komandas tika pieminētas jau iepriekš:

  • Object to Path (Shift+Ctrl+C) un Stroke to Path (Ctrl+Alt+C), kas pārveido attiecīgi figūru vai tās kontūrlīniju par ceļu:


  • Simplify (Ctrl+L), kas atmet liekos mezglus:


  • Break Apart (Shift+Ctrl+K), kas sadala saliktu ceļu atsevišķos ceļos:


Šajā nodaļā apskatīsim ceļa formas pārveidojumus un ceļus kombinējošās operācijas, bet nākamajā nodaļā – tā saucamos dzīvos ceļa efektus. Jāņem vērā, ka Path izvēlnes komandas ir izpildāmas tikai ar ceļiem, tāpēc, ja kāds no mērķa objektiem ir figūra, tā tiek automātiski pārvērsta par ceļu.

9.2.1.Ceļa savilkšana un uzbiezināšana

Ceļa savilkšana un uzbiezināšana ir pārveidojumi, kas piemēroti darbam ar slēgtiem ceļiem – tas ir, tādiem, kuru galapunkts un sākumpunkts ir savienoti. Atvērtas līnijas šīs komandas pārveido par slēgtām.

Inset (Ctrl+( jeb Ctrl+9) un Outset (Ctrl+) jeb Ctrl+0) attiecīgi vienkārši savelk ceļa veidoto laukumu mazāku vai „uzaudzē” to lielāku. Komandu var atkārtot vairākas reizes, kamēr sasniegts vēlamais efekts:


Attēlā pirmā zvaigzne nav mainīta, otra „uzaudzēta” ar Outset, trešā savilkta ar Inset. Redzams, ka, ceļu vairākkārtīgi savelkot, tas var zaudēt formu:


Komanda Dynamic Offset (Ctrl+J) veido dinamisku jeb maināmu ceļa pārveidojumu – novirzi uz iekšu vai uz āru. Iegūtais objekts lietojams kā figūra ar vienu turi:


Attēlā pirmā zvaigzne nav mainīta, otra uzbiezināta, pavelkot turi uz augšu, trešā – savilkta, pavelkot turi uz leju. Atšķirībā no Inset savilkšana ar Dynamic Offset saglabā objekta formu:


Komanda Linked Offset jeb saistītā novirze (Ctrl+Alt+J) pārveido nevis atlasīto objektu, bet tā kopiju, kas paliek piesaistīta oriģināla formai. Tas ļauj, piemēram, mainīt pārveidotās zvaigznes staru skaitu un to garumu, kā redzams attēlā:
9.2.2.Divu vai vairāku ceļu kombinēšana

Runājot par teksta rāmjiem un dzēšgumijas rīka iespējām, jau pieminējām vienu no ceļu operācijām – atņemšanu. Izvēlnē Path pieejamas arī citas komandas, kas atvieglo sarežģītāku objektu veidošanu. Tabulā dots katras ceļu operācijas īss apraksts.

Komanda

Taustiņu kombinācija

Darbība

Apvienot

Ctrl++

Apvieno atlasītos objektus, veidojot sarežģītāku objektu, ja tie pārklājas, vai saliktu ceļu, ja nepārklājas.

Atņemt

Ctrl+-

Izgriež no viena objekta daļu, ko pārklāj otrs objekts.

Šķelt

Ctrl+*

Izveido objektu, kas ietver tikai tos punktus, kur sākotnējie objekti pārklājas.

Izslēgt

Ctrl+^

Izveido objektu, kas ietver tikai tos punktus, kur sākotnējie objekti nepārklājas.

Sadalīt

Ctrl+/

Sadala jeb sagriež fona objektu pa pārklājošā objekta ceļu.

Sadalīt līniju

Ctrl+Alt+/

Sadala jeb sagriež fona objekta ceļu. Īpaši piemērota nenoslēgtu līniju sadalīšanai.

Piemēram, attēlos parādīta kvadrāta sadalīšana, izmantojot spirāli: 1) sākotnējais objektu izvietojums, 2) rezultāts pēc sākotnējo objektu atlasīšanas un komandas Path / Division, 3) iegūtie objekti pārvietoti uzskatāmībai:I