10. SPECIĀLO EFEKTU UN OPERĀCIJU LIETOŠANA

10.1. Dzēšgumijas izgriešanas režīms

Pirms ķerties pie operācijām, kas pieejamas izvēlnē Path, apskatīsim atņemšanas (difference) operāciju, ko veic dzēšgumijas rīks izgriešanas režīmā. To lieto, lai dzēstu nevis veselus objektus, bet to daļas.

Lai izgrieztu (dzēstu) objektu apgabalus:

  • atlasa visus objektus, kuru daļas būs jādzēš;
  • ieslēdz dzēšgumijas rīku ar pogu vai taustiņu kombināciju Shift+E;
  • ieslēdz rīka vadības joslā izgriešanas režīmu, nospiežot pēdējo pārslēgu:  • iestata vēlamo „dzēšgumijas” izmēru ar slīdni Width (platums);
  • ar piespiestu peles pogu velk līniju, kas apzīmē dzēšamo attēla daļu;
  • darbības beigās atlaiž peles pogu:


Šī operācija nesadala vienu ceļu vairākos, bet var izveidot saliktu ceļu. Lai pārvērstu šādu objektu divos atsevišķos ceļos (piemēram, lai piešķirtu katrai daļai citu krāsu), lieto izvēlnes komandu Path / Break Apart vai taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+K.

Lai gan šis rīks ir vienkārši lietojams, skaidrs, ka to ierobežo ar brīvu roku vilktās līnijas precizitāte. Tāpēc precīzākām darbībām noder izvēlne Path.