9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.2. Teksta izvietošana noteiktā laukumā

Vingrinoties teksta izvietošanā, var noderēt izvēlnes komanda Extensions / Text / Lorem ipsum, kas izveido norādīto teksta daudzumu un novieto to uz dokumenta lapas. Šo tekstu, kas aizgūts no nejauša latīņu valodas fragmenta, lieto, lai izplānotu teksta noformējumu, kad īstā teksta paraugi vēl nav pieejami:Ja atlasīts jau esošs noteikta platuma teksts, Lorem ipsum pievienos tam izveidotos teikumus. Pretējā gadījumā tas izveidos jaunu teksta objektu.

Lai izvietotu uzrakstīto tekstu praktiski jebkuras formas rāmī:

  • uzzīmē vajadzīgās formas objektu, piemēram, sešstūri:

  • atlasa gan teksta objektu, gan figūru (ar apvilkšanu vai piespiežot un turot Shift taustiņu);
  • ar izvēlnes komandu Text / Flow into Frame vai taustiņu kombināciju Alt+W piesaista teksta formu objekta formai:


Rezultātā teksta objekts tiek arī pārnests. Vajadzības gadījumā var atdalīt tekstu no tā rāmja objekta, bet, pārvietojot rāmja objektu, tiks pārvietots arī teksts. Kad atlasīts teksta objekts, ar taustiņu kombināciju Shift+D var atlasīt tā rāmi:


Kad teksta rāmis atlasīts, tā izmēru, formu un leņķi var mainīt ar attiecīgo figūras rīku vai ceļu rediģēšanas rīku. Uzskatāmībai attēlā rāmim piešķirta zila kontūrlīnija:Lai teksta forma labāk atbilstu rāmim, var izmantot teksta rīka vadības joslas pogu Justify (izlīdzināt), kas strādā tāpat kā tekstapstrādes lietotnēs:
Lai atsaistītu teksta formu no objekta, tekstu atlasa un lieto izvēlnes komandu Text / Unflow vai taustiņu kombināciju Shift+Alt+W.

Tālāk aplūkosim formas piešķiršanu atsevišķai teksta rindiņai.