9. TEKSTA VEIDOŠANA

9.1. Vienkārša teksta objekta izveidošana

Lai izveidotu vienkāršu teksta objektu:

  • ieslēdz teksta rīku ar pogu vai ar taustiņu T;
  • izveido teksta objektu vienā no veidiem:
    • izpilda klikšķi lappuses vietā, kur jāsāk teksta ievadīšana, iegūstot neierobežota platuma teksta objektu. Pāreja jaunā rindā notiek, piespiežot taustiņu Enter:


    • izpilda klikšķi lappusē un, turot piespiestu peles kreiso pogu, uzzīmē taisnstūri, iegūstot noteikta platuma teksta objektu (flowed text). Pāreja jaunā rindā notiek automātiski, tiklīdz aizpildīts noteiktais platums;


  • beidz teksta ievadi ar peles klikšķi ārpus objekta vai ieslēdzot kādu citu rīku:

Atšķirību starp noteikta un neierobežota platuma tekstu rada teksta rāmis (frame), kas ierobežo teksta platumu un arī tā augstumu. Tātad neierobežota platuma teksts ir „neierāmēts” jeb brīvs.

Teksta rāmis formas ziņā ir taisnstūrveida figūra, kam piemīt atbilstošās formas maiņas iespējas, piemēram, stūru noapaļošana. Tūlīt pēc teksta objekta izveides attiecīgie turi nav redzami, taču tie parādās, ja pavelk aiz vienīgā izmēra tura, kas sākumā redzams aktīvā teksta objekta labajā apakšējā stūrī:


Teksta objektu izmēru un formu var mainīt arī ar parastajām atlases rīka darbībām – mērogošanu, stiepšanu, šķiebšanu, bet tikai tādā gadījumā, ja vēlas mainīt arī atsevišķu rakstzīmju formu. Attēlā pirmajam teksta objektam samazināts rāmja platums, otrs saspiests, trešais samazināts:


Protams, samazinot rāmja platumu, vārdi tiek pārnesti jaunā rindā.

Mainot teksta objekta pildījuma un kontūrlīnijas stilu, tas tiek attiecināts uz katru rakstzīmi, ļaujot viegli iegūt dažādus teksta noformējuma efektus:


Jau apskatījām, kā noapaļot teksta rāmja stūrus. Bet Inkscape piedāvā arī plašākas rāmja formas izvēles iespējas.