9. TEKSTA VEIDOŠANA

Teksta veidošanai un noformēšanai Inkscape lieto:

  • teksta rīku, ko ieslēdz ar pogu vai ar taustiņu T;
  • teksta rīka vadības joslu:


  • dialoglodziņu Text and Font (Shift+Ctrl+T);
  • izvēlni Text:


Tā kā rakstzīmju un rindkopu noformēšanas pamatprincipi ir apgūti tekstapstrādes lietotnē, tad šajā materiālā tie tuvāk netiek aplūkoti.

Rakstzīmju un rindkopu formatēšanas parametri, piemēram, rakstzīmju fonts, izmērs, stils, rindkopu līdzināšanas veids, var tikt izvēlēti gan pirms teksta ievadīšanas, gan pēc tam, atbilstošo teksta objektu vai fragmentu atlasot.