8. ZĪMĒŠANA AR SPALVU, OTU UN ZĪMULI. CEĻU REDIĢĒŠANA

8.5. Zīmēšana ar rīku Calligraphy Pen

Rīks Calligraphy Pen jeb kaligrāfijas spalva paredzēts gan kaligrāfijai (dekoratīvai rakstīšanai ar roku), gan citiem grafikas darbiem, kas imitē tradicionālo mākslas līdzekļu lietošanu. To ieslēdz ar pogu vai taustiņu C.

Atšķirībā no Bezjē spalvas un zīmuļa, šis rīks noklusētajā režīmā veido līnijas ar noteiktu formu – piemēram, ar platgala spalvas vilkuma formu. Lietojot grafisko planšeti ar attiecīgajām iespējām, forma var būt atkarīga arī no irbuļa spiediena un leņķa.


Spalvas formu iestata, mainot parametrus rīka vadības joslā. Parametru kombinācijas var saglabāt, un sešas pamatformas jau ir saglabātas noklusētajos iestatījumos. Tās ir Dip pen (tintes spalva), Marker (marķieris), Brush (ota), Wiggly (viļņaina ota), Splotchy (nevienmērīga ota) un Tracing (ota fona zīmējuma līniju pārvilkšanai):

Iepriekš saglabātu spalvas formu izvēlas no saraksta vadības joslas sākumā. Savukārt, lai saglabātu jaunos iestatījumus, saraksta beigās izvēlas komandu Save.

Bez gatavo formu saraksta rīka vadības josla satur arī:

  • platuma slīdni Width;
  • spiediena jutības slēdzi (grafikas planšetēm);
  • fona jutības slēdzi (to lieto forma Tracing);
  • lauku Thinning, kas nosaka, kā zīmēšanas ātrums ietekmē vilkuma platumu;
  • leņķa lauku Angle un leņķa jutības slēdzi (grafikas planšetēm):

1M8bL_07_50_01

  • lauku Fixation, kas nosaka leņķa atkarību no zīmēšanas virziena;
  • lauku Caps, kas ļauj pievienot noapaļotus galus (kā formā Marker);


  • slīdņus Tremor (viļņošanās), Wiggle (raustīšanās) un Mass (pretestība):

Šī rīka zīmēto objektu noklusētais noformējums ir melns pildījums bez kontūrlīnijas.