8. ZĪMĒŠANA AR SPALVU, OTU UN ZĪMULI. CEĻU REDIĢĒŠANA

8.3. Zīmēto ceļu noformēšana

Noformējot ar Bezjē spalvu zīmētās līnijas, var lietot tās pašas metodes, kas tika aplūkotas figūru kontūrlīniju noformēšanā (sk. 8.10.2. nodaļu). Tā, piemēram, līnijas krāsas izvēlei var lietot krāsu paleti, bet dialoglodziņā Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) var noteikt līniju pārtraukumu un galapunktu noformējumu.

Savukārt rīka vadības joslā ir izvēles saraksts Shape (forma), kas ļauj vienkāršu līniju vietā zīmēt līnijas ar objekta formu jeb formlīnijas:


Šajā sarakstā ir pieci izvēles varianti:

  • None – (noklusētais režīms) zīmēt parastas, vienmērīga platuma līnijas;
  • Triangle in – zīmēt formlīnijas, kuru platums samazinās;
  • Triangle out – zīmēt formlīnijas, kuru platums palielinās;
  • Ellipse – zīmēt formlīnijas ar noapaļotiem galiem un platāku vidu;
  • From clipboard – zīmēt formlīnijas ar pēdējā kopētā objekta formu.
Noklusētais formlīniju noformējums ir melns pildījums bez kontūrlīnijas, taču tām, tāpat kā citiem objektiem, var piešķirt jebkuru pildījuma un kontūrlīnijas stilu:


Šie formas piešķiršanas un noformējuma paņēmieni attiecas arī uz zīmuļa jeb Pencil rīku.