8. ZĪMĒŠANA AR SPALVU, OTU UN ZĪMULI. CEĻU REDIĢĒŠANA

8.2. Ceļu rediģēšana ar rīku Node Tool

Šajā nodaļā sistemātiskāk apskatīsim visas rīka Node Tool un tā vadības joslas iespējas, kas attiecas uz ceļu rediģēšanu.

Lai atlasītu vienu vai vairākus mezglus:

 • ieslēdz ceļu rediģēšanas rīku ar pogu vai taustiņu N;
 • atlasa objektu, kas satur vajadzīgos mezglus, izpildot peles klikšķi;
 • atlasa mezglus, līdzīgi kā ar atlases rīku:
  • pa vienam – izpildot peles klikšķi uz katra mezgla, piespiežot un turot Shift taustiņu;
  • ar apvilkšanu – apvelkot ar atlases rāmi visus vajadzīgos mezglus (tiks atlasīti tikai tie mezgli, kas veido aktīvo objektu, pat tad, ja atlases rāmī gadīsies arī citi);
  • pa pāriem – ar peles klikšķi uz to veidotā ceļa posma.

Kā jau minēts, atlasītos mezglus var atpazīt pēc to zilās krāsas. Kad atlasīti vairāki mezgli, pārvietojot vienu no tiem, vienlaikus tiek pārvietoti arī pārējie:


Pievienot ceļam jaunu mezglu, pārveidojot vienu posmu par diviem, var divos veidos:

 • izpildot dubultklikšķi uz tās posma vietas, kur vēlas ievietot mezglu;

 • atlasot vienu vai vairākus posmus un nospiežot rīka vadības joslas pogu :Izmantojot otro metodi, jaunie mezgli tiek ievietoti posmu viduspunktos:

Pēc tam jaunos mezglus var pārvietot uz vajadzīgo vietu:Lai dzēstu vienu vai vairākus ceļa mezglus:
 • liekos mezglus atlasa;
 • nospiež taustiņu Del vai rīka vadības joslas pogu .

Ja dzēstais mezgls nav bijis galapunkts, tā veidotos posmus aizvieto jauns posms, kas savieno abu sākotnējo posmu atlikušos mezglus:


Tātad pirmās divas rīka vadības joslas pogas ir samērā pašsaprotamas. Pārējo pogu iespējas aprakstītas tabulā.

Poga

Darbība

Piemērs

Apvieno atlasītos galapunktus vienā mezglā.

Sadala atlasīto mezglu divos.

Izveido jaunu posmu starp atlasītajiem galapunktiem.

Izdzēš atlasīto ceļa posmu (arī nesavienotas līnijas var veidot vienu salikto ceļu).

Pārvērš atlasīto mezglu par stūra mezglu (noņem ierobežojumus).

Pārvērš atlasīto mezglu par gludo mezglu – turi veido vienu taisni.

Padara atlasīto mezglu simetrisku – turi veido vienu taisni un ir vienāda garuma.

Padara atlasīto mezglu autogludu – pārvietojot mezglus, turu pozīcija mainās automātiski, lai saglabātu mezgla gludumu.

Iztaisno atlasīto posmu (ievelk tā mezglu attiecīgos turus).

Izvelk atlasītā posma mezglu turus (padara to liecamu).

Pārvērš atlasīto objektu (piemēram, figūru) par ceļu.

Pārvērš atlasītā objekta kontūrlīniju par ceļu.

Parāda mezglu turus (noklusēti ieslēgts).

Parāda ceļu kontūras.

Bez pogām ceļu rediģēšanas rīka vadības joslā atrodas arī koordinātu lauki X un Y, kurus var izmantot atlasīto mezglu precīzai novietošanai: