7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.10. Objektu dzēšana

Lai dzēstu vienu vai vairākus objektus:

  • atlasa dzēšamos objektus;
  • piespiež taustiņu Del vai lieto konteksta izvēlnes (labais peles klikšķis) komandu Delete vai izvēlnes komandu Edit / Delete.
Kad jādzēš vairāki objekti, var būt ērtāk lietot dzēšanas rīku Eraser (dzēšgumija), ko ieslēdz ar pogu vai taustiņu kombināciju Shift+E.


Tam ir divi režīmi un platuma parametrs, kas iestatāmi rīka vadības joslā. Veselu objektu dzēšanai izmanto noklusēto režīmu, bet platumu var izvēlēties pēc vajadzības.

Lai dzēstu objektus ar „dzēšgumiju”:

  • ieslēdz rīku ar rīku kastes pogu vai taustiņu kombināciju Shift+E;

  • ar peli, turot piespiestu tās kreiso pogu, velk līniju, kas pieskaras katram dzēšamajam objektam (piemēram, „nosvītrojot” to):


  • atlaiž peles pogu.