7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.9. Objektu grupēšana un atgrupēšana

Ja zīmējums veidots no vairākiem elementiem, reizēm ir lietderīgi tos sagrupēt, lai atsevišķo objektu secība un novietojums netiktu izjaukts. Savukārt, ievietojot zīmējumā gatavas vektorgrafikas kompozīcijas, tās ir iespējams atgrupēt, lai dzēstu vai mainītu vienu vai vairākas attēla daļas.

Ne tikai atsevišķi objekti, bet arī grupas var būt grupu sastāvā – ir iespējami vairāki grupēšanas līmeņi. Attēlā atlasītas divas grupas, no kurām var izveidot grupu grupu:


Grupēšanai un atgrupēšanai lieto komandu rīkjoslas pogas vai taustiņu kombinācijas, kas dotas tabulā.

Poga

Taustiņi

Darbība

Ctrl+G

Grupē – izveido jaunu grupu, kas satur atlasītos objektus.

Shift+Ctrl+G

Atgrupē – pārvērš grupu atpakaļ par to veidojošiem elementiem (objektiem vai grupām).

Lai atlasītu atsevišķu grupas elementu, neizjaucot grupu, atlasīšanas darbības laikā piespiež un tur Ctrl taustiņu.