7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.8. Objektu secības maiņa

1M8bL_06_80_01
Kad objekti vai to daļas ieņem vienu un to pašu laukumu zīmējuma plaknē, vizuālais rezultāts ir tāds, ka viens objekts pārklāj otru. Parametru, kas nosaka, kurš elements ir virsū jeb tuvāk skatītājam, sauc par objektu secību (Z-order, kur Z ir trešā koordinātu ass).

Noklusētajā secībā vēlāk uzzīmētie attēla elementi atrodas virs iepriekš uzzīmētajiem. Bet jebkura objekta izvietojumu secībā var mainīt gan ar atlases rīka vadības joslas pogām, gan ar tastatūras taustiņiem.

Poga

Taustiņš

Darbība

End

Novieto objektu aizmugurē – zem visiem pārējiem.

Page Down

Pārvieto objektu par vienu līmeni dziļāk.

Page Up

Pārvieto objektu par vienu līmeni augstāk.

Home

Novieto objektu priekšplānā – virs visiem pārējiem.