7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.6. Objektu šķiebšana

Objektu šķiebšanu var veikt gan brīvi ar peli, gan arī norādot precīzus šķiebšanas parametrus. Brīvai šķiebšanai izmanto atlases rīku rotācijas un šķiebšanas režīmā:

  • ieslēdz atlases rīku (S);
  • izpilda uz šķiebjamā objekta divus atsevišķus peles klikšķus – parādās rotācijas un šķiebšanas turi (attiecīgi robežkastes stūros un malās):


  • „paņem” šķiebšanas virzienam atbilstošo turi un velk to uz vēlamo pusi, kamēr iegūst vajadzīgās pakāpes transformāciju:


  • atlaiž peles pogu.

Kā norāda + zīme darbības laikā, parasti šķiebšana notiek ap objekta rotācijas centru. Piespiežot un turot Shift taustiņu, iespējams šķiebt objektu attiecībā pret robežkastes pretējo malu:


Kā jau ierasts, piespiežot un turot Ctrl taustiņu, var ierobežot šķiebšanas leņķi ar 15° soli.

Ja atlasīto objektu nepieciešams sašķiebt par precīzu leņķi :

  • ar izvēlnes komandu Object / Transform vai taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+M atver dialoglodziņu Transform;
  • pāriet uz cilni Skew (šķiebt);
  • izvēlas šķiebšanas leņķa vai novirzes vienības;
  • ievada vēlamo vērtību:


  • nospiež pogu Apply.
Tāpat kā izmēra maiņas un rotācijas gadījumā, šķiebšanas ietekmi uz objekta noformējumam lietotajām krāsu pārejām un rakstiem nosaka atlases rīka vadības joslas pēdējie divi slēdži: