7. OBJEKTU MODIFICĒŠANA

7.3. Objektu pagriešana

Objektu pagriešanu jeb rotāciju var veikt gan brīvi ar peli (ap centru vai kādu citu punktu), gan ar noteiktu leņķi.

6.3.1.Brīvā un ierobežotā pagriešana

Lai objektu brīvi pagrieztu ap tā centru, lieto atlases rīku:

  • ieslēdz atlases rīku (S);

  • atlasa objektu;

  • izpilda uz atlasītā objekta peles klikšķi – objekta stūros parādās rotācijas turi, bet tā centrā – transformācijas centra turis:


  • jebkuru no stūra turiem „paņem”, nospiežot un turot uz tā peles pogu, un pagriež objektu līdz vajadzīgajam stāvoklim:


  • atlaiž peles pogu.

Lai ierobežotu pagriešanas leņķi ar 15° soli, darbības laikā tur piespiestu Ctrl taustiņu.

6.3.2.Rotācijas centra maiņa

Pagriešanas laikā turot piespiestu Shift taustiņu, par rotācijas centru īslaicīgi kļūst objekta robežkastes pretējais stūris:


Kad objekts jāpagriež ap kādu citu punktu, pirms pagriešanas ar piespiestu peles kreiso pogu transformācijas centra + veida turi pārvieto uz vēlamo vietu:


Ja rodas vajadzība atlikt transformācijas centru sākotnējā vietā, to vieglāk izdarīt, piesaistes rīkjoslā ieslēdzot mezglu un turu piesaisti objektu centriem:
6.3.3. Krāsu pārejas vai raksta leņķa fiksēšana

Dažkārt, pagriežot objektu, nav vēlams tam līdzi griezt arī pildījuma vai kontūras rakstu vai krāsu pāreju. Tad lieto divus pēdējos pārslēgus atlases rīka vadības joslas Affect (ietekmes) sadaļā, kas noklusētajā režīmā ir ieslēgti:


Otrais kvadrāts pagriezts ar ieslēgtu krāsu pāreju ietekmes slēdzi (noklusētais režīms), bet trešais – ar atslēgtu:

Otrā zvaigzne pagriezta ar ieslēgtu rakstu ietekmes slēdzi (noklusētais režīms), bet trešā – ar atslēgtu:
6.3.4.Pagriešana par noteiktu leņķi

Lai precīzi pagrieztu atlasīto objektu leņķī, kas nedalās ar 15°:

  • atver dialoglodziņu Transform ar izvēlnes komandu Object / Transform vai taustiņu kombināciju Shift +Ctrl+M;

  • pāriet uz cilni Rotate;

  • norāda vajadzīgo leņķi grādos vai radiānos;

  • nospiež pogu Apply:


Pagriežot vairākus objektus vienlaikus, svarīgs rūtiņas Apply to each object separately stāvoklis. Kad tā nav atzīmēta, Inkscape pagriež visus iezīmētos objektus kā grupu:


Kad šī rūtiņa ir atzīmēta, katrs objekts tiek pagriezts atsevišķi:


Lai pagrieztu objektus 90° leņķī, nav vajadzības lietot rotācijas turus vai atvērt dialoglodziņus. Atlases rīka vadības joslā ir divas pogas, kas pagriež atlasītos objektus attiecīgi pret pulksteņa rādītāju un pulksteņa rādītāja virzienā.