5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.10. Taisnstūra paralēlskaldņu zīmēšana

Kaut gan Inkscape nav 3D grafikas redaktors, tā piedāvā figūras rīku, kas zīmē taisnstūra paralēlskaldņus jeb kastītes dažādās projekcijās.


Šī rīka vadības joslā atrodami projekcijas parametri, tai skaitā asu leņķi un paralelitātes pogas. Atkarībā no tā, cik no trīs pogām ir nospiestas, var iegūt dažādus perspektīvas veidus. Attēlā secīgi parādītas trīspunktu, divpunktu, vienpunkta perspektīva un paralēlā projekcija:

Kad izmanto paralēlo projekciju, var mainīt asu leņķus. Piemēram, lai iegūtu izometrisko projekciju, iestata Angle X 330, Angle Y 90, Angle Z 210:

Kad ieslēgts kāds no perspektīvas režīmiem (tas ir, nav ieslēgtas visas trīs paralelitātes pogas), svarīgi zīmēt jaunas figūras lapas robežās, jo pēc noklusējuma divpunktu perspektīvas satekpunkti atrodas uz kreisās un labās lapas malām:


Kad ieslēgts perspektīvas režīms (jeb atslēgta vismaz vienas ass paralelitāte), pēc noklusējuma visas uzzīmētās kastes ir piesaistītas vieniem un tiem pašiem satekpunktiem. Par to var pārliecināties, atlasot visus attēla objektus ar taustiņu kombināciju Ctrl+A:


Lai pārvietotu kasti, nezaudējot tās piesaisti sākotnējiem satekpunktiem (piemēram, kad vienā ainā jāizvieto vairākas kastes):

  • pārliecinās, ka ieslēgts taisnstūra paralelograma jeb kastes rīks (X);
  • atlasa pārvietojamo kasti, veicot peles klikšķi;
  • „paņem” X-veida turi un velk kasti uz vēlamo vietu; tā maina izskatu atbilstoši perspektīvai;
  • kad sasniegts vēlamais rezultāts, atlaiž peles pogu:


Izmantojot kastu modificēšanas un izvietošanas iespējas, var iegūt dažādas telpiskas kompozīcijas. Attēlos viens un tas pats zīmējums redzams parastajā skatījumā un kontūrskatā, ko ieslēdz ar izvēlnes komandu View / Display mode / Outline: