5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.9. Punktu un līniju zīmēšana

Vektorgrafikas vienkāršākie objekti ir punkts un taisnes nogrieznis. To formas īpašības pilnībā nosaka punktu koordinātas, tāpēc tiem nav vajadzīgi īpaši figūru rīki. Šos objektus zīmē ar zīmuļa vai spalvas rīkiem, kas paredzēti arī sarežģītāku ceļu veidošanai.

Lai uzzīmētu punktu:

  • ieslēdz zīmuļa rīku ar pogu vai taustiņu P (Pencil);
  • nospiež un tur taustiņu Ctrl;
  • izpilda peles klikšķi, atzīmējot punkta atrašanās vietu.Lai uzzīmētu taisnes nogriezni:

  • ieslēdz zīmuļa rīku ar pogu vai taustiņu P (Pencil);
  • izpilda peles klikšķi (ar atlaišanu) vienā galapunktā;
  • izpilda tādu pašu peles klikšķi otrā galapunktā.

Darbības laikā (starp pirmā un otrā punkta atzīmēšanu) nogriežņa iespējamo novietojumu iezīmē sarkana līnija. Šajā brīdī ir pieejama standarta iespēja – pieturot Ctrl taustiņu, ierobežot nogriežņa leņķi.

Kad nogrieznis tikko uzzīmēts, pieturot Shift taustiņu, iespējams sākt nākamo nogriezni no tā galapunkta, lai iegūtu lauztu līniju vai daudzstūri:


Tomēr zīmēt šādus objektus ir vienkāršāk ar spalvas rīku, ko aplūkosim 8.12.1. nodaļā.

Tātad atšķirībā no figūrām, kuras zīmē, neatlaižot peles pogu, punktus un nogriežņus iegūst, izpildot atsevišķus peles klikšķus. Taču zīmuļa rīku var arī vilkt.

Lai iegūtu brīvu līniju:

  • ieslēdz zīmuļa rīku;
  • piespiež peles pogu līnijas sākumpunktā un, to neatlaižot, zīmē līniju;
  • kad līnija gatava, atlaiž peles pogu.

Darbības laikā līnija ir zaļa, bet pēc uzzīmēšanas tā iegūst iestatījumiem atbilstošo noformējumu (noklusētajā variantā – 1 px melnu kontūru):Tā kā līnija vilkta ar brīvu roku, tā var iznākt nevienmērīga, it īpaši, ja zīmēšana notiek lēni. Lai to novērstu, zīmējot jaunas līnijas, pastiprina nogludināšanu (Smoothing) rīka vadības joslā (noklusētā vērtība ir 4, un to var iestatīt ar līdzās esošo Reset pogu):


Piemēram – līdzīga līnija, kas zīmēta ar nogludināšanas parametra vērtību 45:


Tomēr pārāk spēcīga nogludināšana var traucēt vajadzīgās formas iegūšanai, ieviešot pārāk radikālus uzlabojumus, tāpēc šī parametra vērtību ieteicams noregulēt atbilstoši situācijai.

Lai nogludinātu līniju (vai jebkuru citu ceļu), kad tā ir tikko uzzīmēta vai atlasīta ar atlases rīku , lieto izvēlnes komandu Path / Simplify vai taustiņu kombināciju Ctrl+L. To var atkārtot vairākas reizes, lai panāktu vēlamo uzlabojuma līmeni: