5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.8. Spirāļu zīmēšana

Inkscape spirāles zīmē ar tām paredzēto rīku, ko var ieslēgt ar pogu vai taustiņu I. Tātad, lai uzzīmētu spirāli:

 • ieslēdz spirāles rīku;
 • nospiež peles pogu un „izstiepj” figūru vajadzīgajā lielumā un virzienā, ar peles rādītāju iezīmējot spirāles rādiusu;
 • atlaiž peles pogu.


Zīmēšanas darbības laikā ir pieejama iespēja, pieturot Ctrl taustiņu, atļaut rādiusa pagriešanu tikai ik pa 15°.

Spirāli raksturo trīs parametri:

 • vijumu skaits (Turns);
 • novirze jeb diverģence (Divergence);
 • iekšējais rādiuss (Inner radius):


Visus trīs parametrus var mainīt gan no rīka vadības joslas, gan ar spirāles turiem.

Maksimālais vijumu skaits ir 1024, noklusētā vērtība ir 3, bet attēlā redzamas spirāles ar 1–5 vijumiem.
Diverģence nosaka, cik lielā mērā vijumi kļūst šaurāki vai platāki. Noklusētā vērtība ir 1, kas apzīmē vienmērīgu vijumu platumu, bet attēlā redzami piemēri no 0,1 līdz 5:
Spirāles iekšējais rādiuss ir relatīvs parametrs, kas nosaka, cik liels attiecībā pret visu spirāli ir tās tukšais vidus. Attēlā – spirāles ar iekšējo rādiusu no 0 (noklusēta vērtība) līdz 0,7:


Uzzīmētai spirālei ir divi turi – iekšējais un ārējais:


Ārējā tura funkcijas:

 • griežot rādiusu, „ritināt” spirāli, lai palielinātu vai samazinātu tās vijumu skaitu;
 • pieturot Ctrl taustiņu – griezt rādiusu tikai ik pa 15°;
 • pieturot Shifttaustiņu – mainīt arī rādiusa garumu (spirāles lielumu).

Iekšējā tura funkcijas:

 • „ritināt” spirāli no iekšpuses, mainot tās iekšējo rādiusu;
 • pieturot Ctrltaustiņu – griezt iekšējo rādiusu tikai ik pa 15°;
 • pieturot Alttaustiņu – mainīt spirāles diverģenci (ja iespēja nav pieejama, var palīdzēt norādījumi 12.1. nodaļā).

Atkarībā no parametru vērtībām vai turu pozīcijām iegūst dažādas formas figūras: