5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.7. Zvaigžņu zīmēšana

Kā jau minēts, zvaigznes rīka noklusētais režīms paredzēts zvaigžņveida figūru zīmēšanai. Zvaigznes galvenais parametrs ir tās staru skaits (Corners). Noklusētā vērtība ir 5, bet Inkscape, protams, atbalsta variantus no 3 līdz 1024 (attēlā – 3–12 un 1024-staru zvaigznes).


Tātad, lai uzzīmētu zvaigzni:

 • ieslēdz zvaigznes rīku ar pogu vai taustiņu * (Shift+8);
 • pārliecinās, ka rīka vadības joslā ieslēgts zvaigznes režīms (otrā poga);
 • novieto peles rādītāju punktā, kur jābūt zvaigznes centram;
 • piespiež peles pogu un velk, līdz sasniegts vēlamais figūras izmērs un leņķis;
 • atlaiž peles pogu.

Zīmēšanas darbības laikā ir pieejama šāda iespēja:

 • pieturot Ctrl taustiņu, atļaut pagriešanu tikai ik pa 15°.

Bez staru skaita regulāras zvaigznes izskatu nosaka arī divi rādiusi – ārējais jeb apvilktās riņķa līnijas rādiuss (attēlā zils) un iekšējais jeb ievilktās riņķa līnijas rādiuss (sarkans):Šo rādiusu attiecību (Spoke ratio) var iestatīt rīka vadības joslas atbilstošajā laukā. Parametra iespējamās vērtības ir no 0,01 līdz 1, noklusētā vērtība ir 0,5 – tas ir, iekšējais rādiuss uz pusi īsāks par ārējo.


Piemēram, aplūkosim 11 zvaigznes, kuru rādiusu attiecības mainās visā pieļaujamo vērtību diapazonā. Kā redzams, kad šī parametrs pārsniedz zināmu vērtību (kas atkarīga no zvaigznes staru skaita), figūra sāk līdzināties daudzstūrim:


Tāpat kā daudzstūriem, arī zvaigznēm var iestatīt liekuma parametra Rounded vērtību no -10 līdz 10 (piemērā – no -8 līdz 8), kas ļauj iegūt dekoratīvus zvaigžņveida objektus:Neregulārās novirzes parametrs Randomised ar nelielām absolūtajām vērtībām (0,25) veido neregulāras zvaigznes, bet ar lielākām – slēgtas lauztas (vai liektas) līnijas:Atšķirībā no daudzstūra, zvaigznes tipa figūrai ir divi rombveida turi, no kuriem viens atbilst ārējā, bet otrs – iekšējā rādiusa galapunktam. Inkscape tos sauc par tip radius handle (galotnes rādiusa turi) un base radius handle (pamata rādiusa turi).


Kaut arī tie izskatās vienādi, zvaigznes turiem piesaistīti atšķirīgi formas parametri, tāpēc tos der atšķirt, vajadzības gadījumā ieskatoties statusa joslā:Ar jebkuru no zvaigznes turiem:

 • pieturot Shift taustiņu, var mainīt liekuma parametru;
 • pieturot Alt taustiņu, var mainīt virsotņu novirzi (iespēja nav pieejama, ja šī taustiņa un peles kustības kombinācija aizņemta logu pārvietošanai).

Tikai ar galotnes turi (tip radius handle):

 • pieturot Ctrl taustiņu, var mainīt tam atbilstošā rādiusa garumu (normālas formas zvaigznei tas ir ārējais rādiuss);
 • nepieturot nevienu taustiņu, var reizē mainīt rādiusa garumu un virzienu; šī rādiusa virziena maiņa pagriež zvaigzni.

Tikai ar pamata turi (base radius handle):

 • pieturot Ctrl taustiņu, var mainīt pamata rādiusa garumu „normālas” zvaigznes formas ietvaros;
 • nepieturot nevienu taustiņu, var brīvi mainīt pamata rādiusa garumu un virzienu, iegūstot dažādas „iegrieztas” un savītas zvaigznes.
Attēlā doti daži piemēri šī parametra lietojumam, par pamatu izmantojot noklusēto piecstaru zvaigzni:


Lai atmestu parametru izmaiņas, zīmējot jaunu zvaigzni vai jau esošai zvaigznei, vienmēr var lietot pogu rīka vadības joslā.

Tā kā zvaigznes turi maina tās rādiusus pa vienam, nevis reizē, tie nav piemēroti zvaigznes lieluma maiņai, saglabājot tās proporcijas. Lai mainītu zvaigznes izmēru, var:


 • lietot atlases rīku ar proporcijas slēdzi;
 • nokopēt rādiusu attiecības (Spoke ratio) parametru, pirms mainīt galotnes rādiusa garumu, lai pēc darbības veikšanas to atjaunotu.