5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.6. Daudzstūru zīmēšana

Gan regulārus un nejaušus daudzstūrus, gan zvaigžņveida figūras Inkscape zīmē ar zvaigznes rīku , pārslēdzot to vajadzīgajā režīmā:
Atgādināsim, ka figūras formu nosaka nevis atsevišķu virsotņu koordinātas vai malu garumi, bet visai figūrai kopīgi parametri, tāpēc šis rīks ir piemērots tādu daudzstūru zīmēšanai, kuru virsotnes izkārtotas vai nu regulāri, vai pilnīgi nejauši. Lai iegūtu, piemēram, neregulāru četrstūri ar noteiktiem malu garumiem, labāk noderēs ceļu zīmēšanas un rediģēšanas rīki, kas tiks apskatīti 7. nodaļā.

Lai uzzīmētu regulāru piecstūri:

  • ar pogu vai ar * taustiņu (parasti Shift+8) ieslēdz zvaigznes rīku;
  • pārliecinās, ka rīka vadības joslā ieslēgts daudzstūra režīms (pirmā poga);
  • novieto peles rādītāju punktā, kur jābūt daudzstūra centram;
  • piespiež peles pogu un velk, līdz sasniegts vēlamais figūras izmērs un leņķis;
  • atlaiž peles pogu:Tātad atšķirībā no taisnstūriem un elipsēm daudzstūri un zvaigznes vienmēr tiek zīmēti no centra. Zīmēšanas darbības laikā ir pieejama šāda iespēja:

  • pieturot Ctrl taustiņu, atļaut pagriešanu tikai ik pa 15°. Tā var panākt, lai ne tikai daudzstūra malu garums un leņķi, bet arī tā novietojums ir „regulārs”.

Lai iegūtu daudzstūri ar vajadzīgo virsotņu skaitu, pirms zīmēšanas ievada atbilstošo skaitli rīka vadības joslas laukā Corners. Inkscape atbalsta jebkuru virsotņu skaitu no 3 līdz 1024, un, kā redzams attēlā, regulāru 1024-stūri pēc izskata vairs nevar atšķirt no riņķa, tātad ir iespējams uzzīmēt praktiski jebkuru regulāru daudzstūri:
Jau uzzīmētu daudzstūri var modificēt ne tikai ar rīka vadības joslas parametriem, bet arī, izmantojot daudzstūra vienīgo rombveida turi:


Atšķirībā no taisnstūra un elipses izmēra turiem šis rīks ļauj reizē veikt izmēra maiņu un pagriešanu. Parametru, kas tiek mainīts, var iedomāties kā daudzstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiusu, ko raksturo gan garums, gan leņķis. Kad vēlas mainīt tikai izmēru, rotācijas funkciju atslēdz, pieturot Ctrl taustiņu.

4.6.1.Liektu daudzstūru zīmēšana

Jaudīgs Inkscape zvaigznes rīka parametrs ir malu liekums, ko iestata laukā Rounded:Attēlā redzami 11 regulāri piecstūri, kuru vienīgā atšķirība ir liekuma parametra vērtības, kas mainās no -8 līdz 8:

Iespējamās liekuma vērtības ir skaitļi no -10 līdz 10, bet noklusētā vērtība, kad daudzstūra malas ir taisnes nogriežņi, ir nulle.

4.6.2.Neregulāru daudzstūru zīmēšana

Pēdējais parametrs zvaigznes rīka vadības joslā ir neregulāra virsotņu izvietojuma novirze, ko iestata laukā Randomised. Rezultāts nav pilnīgi nejaušs, bet atkarīgs no daudzstūra rombveida tura pozīcijas.

Attēlā redzami seši piecstūri ar novirzes vērtībām no 0 līdz 2 un to modificētās versijas. Noklusētā novirzes vērtība, protams, ir nulle:


Lai ātri atgrieztos pie visu rīka vadības joslas parametru noklusētajām vērtībām, lieto pogu

(Reset). Ja to nospiež, kad atlasīts jau uzzīmēts daudzstūris (režīmā Change), arī tā forma tiek pielāgota noklusētajiem iestatījumiem. Jāņem vērā, ka arī daudzstūra/zvaigznes pārslēgi tiek iestatīti noklusētajā stāvoklī (zvaigzne), tāpēc, ja bija vajadzīgs regulārs piecstūris, nevis piecstaru zvaigzne, jānospiež daudzstūra poga.