5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.5. Loku un segmentu zīmēšana

Elipses rīka vadības josla satur vairākus iestatījumus loku un segmentu zīmēšanai, bet atbilstošais vizuālais instruments ir elipses apaļais turis:

1M8bL_04_50_01
Lai pārvērstu elipsi par loku vai segmentu:

 • ar peli:
  • apaļo turi pavelk uz augšu vai uz leju, kamēr iegūta vajadzīgās formas figūra;
  • ja peles pogu atlaiž, kamēr rādītājs atrodas elipses iekšpusē, iegūst loku, pretējā gadījumā – segmentu;


 • ar rīka vadības joslu:
  • atlasa elipsi, veicot peles klikšķi;
  • laukos Start un End ievada attiecīgi loka sākumu un beigas grādos, skaitot no apaļā tura pulksteņa rādītāja virzienā;
  • pēc izvēles izmanto segmenta vai loka pogu.

Lai loku vai segmentu pārvērstu par elipsi, vajadzīgo figūru atlasa un nospiež rīka vadības joslas pēdējo pogu .