Inkscape 0.47

Inkscape 0.47

5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.5. Loku un segmentu zīmēšana

Elipses rīka vadības josla satur vairākus iestatījumus loku un segmentu zīmēšanai, bet atbilstošais vizuālais instruments ir elipses apaļais turis:

1M8bL_04_50_01
Lai pārvērstu elipsi par loku vai segmentu:

 • ar peli:
  • apaļo turi pavelk uz augšu vai uz leju, kamēr iegūta vajadzīgās formas figūra;
  • ja peles pogu atlaiž, kamēr rādītājs atrodas elipses iekšpusē, iegūst loku, pretējā gadījumā – segmentu;


 • ar rīka vadības joslu:
  • atlasa elipsi, veicot peles klikšķi;
  • laukos Start un End ievada attiecīgi loka sākumu un beigas grādos, skaitot no apaļā tura pulksteņa rādītāja virzienā;
  • pēc izvēles izmanto segmenta vai loka pogu.

Lai loku vai segmentu pārvērstu par elipsi, vajadzīgo figūru atlasa un nospiež rīka vadības joslas pēdējo pogu .