5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.4. Elipšu zīmēšana

Elipšu zīmēšanai izmanto elipses rīku , ko var ātri ieslēgt ar E taustiņu. Līdzīgi kā taisnstūra gadījumā, kad rīks ir ieslēgts, nospiež peles pogu un „izvelk” elipsi vajadzīgajā lielumā, iezīmējot elipses apvilktā taisnstūra diagonāli.

Zīmēšanas laikā pieejamas šādas iespējas:

  • pieturot Ctrl taustiņu – pieļaut tikai regulāras platuma un augstuma attiecības, tas ir, 1:1 (riņķis), 1:2, 1:3 utt.;
  • pieturot Shift taustiņu – zīmēt figūru nevis no virsotnes, bet no centra.

Uzzīmētas elipses precīzas koordinātas un izmērus var norādīt, izmantojot atlases rīka vadības joslu:

  • izpilda klikšķi uz elipses un nospiež S taustiņu.


    Ap figūru parādās atlases rīka izmēra maiņas turi – melnas divvirzienu bultiņas, bet virs dokumenta – atlases rīka vadības josla:

  • pēc vajadzības laukos X un Y ievada koordinātas, laukos W un H – platumu un augstumu izvēlētajās vienībās.

    Indikatorpoga norāda, ka izmēru attiecība netiek saglabāta – tas ir, var mainīt platumu, nemainot augstumu. To nospiežot, platuma un augstuma attiecība tiek fiksēta, un izmēru maiņa saglabā objekta proporcijas;

  • atgriežas pie elipses rīka, nospiežot E taustiņu.


Kad ieslēgts elipses rīks, figūras izmēra maiņas turi ļauj ne tikai brīvi mainīt elipses platumu vai augstumu, bet arī pārvērst to par riņķi, vilkšanas laikā pieturot Ctrl taustiņu: