5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

5.3. Noapaļotu taisnstūru zīmēšana

Otrs parametru pāris, ko var rediģēt taisnstūra rīka vadības joslā, ir stūru noapaļošanas rādiusi:


Piemēram, 40 px plats taisnstūris vai iegūt dažādu formu ar Rx=Ry=5 px, Rx=Ry=10 px, Rx=Ry=20 px, vai Rx=10 px, Ry=20 px rādiusiem:


Kaut arī ceturtā figūra izskatās pēc elipses, būtībā tā paliek taisnstūris, un tās parametrus rediģē ar taisnstūra rīku. Piemēram, lai noapaļotus stūrus atkal pārvērstu par taisniem, nospiež pogu rīka vadības joslā.

Taisnstūra formas parametrus var mainīt arī ar peli, pavelkot aiz īpašām atlasītās figūras vietām – turiem, ko marķē kvadrātiņi (izmēra maiņai) vai riņķīši (stūru rādiusu maiņai). Turklāt, pieturot Ctrl taustiņu:

  • velkot izmēra turi, iespējams saglabāt platumu vai augstumu nemainīgu;
  • rādiusa turis ļauj iestatīt abus rādiusus reizē, lai iegūtu simetriski noapaļotu stūri: