5. VIENKĀRŠU FIGŪRU UN LĪNIJU ZĪMĒŠANA

Pirms sākt veidot sarežģītus zīmējumus, jāapgūst vienkāršu figūru un līniju veidošana, jo, lai cik arī sarežģīts izskatītos zīmējums, parasti tas sastāv no vienkāršiem objektiem, kas tiek atbilstoši noformēti un transformēti.

Objektus vektorgrafikā var nosacīti iedalīt divās kategorijās: figūras un ceļi jeb līnijas. Figūra (shape) ir vektorgrafikas objekts, kam ir noteikta tipa forma un īpaši parametri formas mainīšanai zināmās robežās. Savukārt ceļš (path) ir objekts, kura formu nosaka tikai to veidojošo punktu un līniju īpašības. Tas paver plašāku rīcības brīvību, bet prasa arī nopietnāku darbu. Sāksim ar figūrām – tās zīmējot, lielu daļu darba paveic Inkscape:


Inkscape ir pieci figūru rīki: taisnstūris (Rectangle), taisnstūra paralēlskaldnis jeb kaste (Box), elipse (Ellipse), daudzstūris vai zvaigzne (Star) un spirāle (Spiral). Šajā nodaļā apskatīsim arī ceļu zīmēšanu ar zīmuļa rīku (Pencil), kas ir pietiekami vienkāršs.

Rīks
Taustiņš

Ikona

Vadības josla un lietojums

Rectangle
R


Taisnstūru zīmēšana, tai skaitā ar noapaļotiem stūriem.

Box
x


Taisnstūra paralēlskaldņu zīmēšana dažādās projekcijās.

Ellipse
E


Elipšu, riņķu, sektoru un loku zīmēšana.

Star
*


Daudzstūru un zvaigžņu zīmēšana, arī ar noapaļotiem stūriem.

Spiral
i


Spirāļu zīmēšana.

Pencil
P


Ceļu zīmēšana ar brīvu roku, pēc izvēles piemērojot tiem formu.

Kā palīglīdzekli dažreiz lietosim arī atlases rīku (Select Tool, S), bet vēl neaprakstīsim visas tā iespējas.