4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.10. Lietotnes aizvēršana

Darbu ar Inkscape var beigt:

  • aizverot katru atvērto dokumentu ar Ctrl+W vai loga aizvēršanas pogu;
  • pirmajā atvērtajā logā lietojot izvēlnes komandu File / Quit (Ctrl+Q), kas aizver visus dokumentus, kuri atvērti no šī loga ar komandām New, Open u.tml.