4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.8. Zīmējuma datnes aizvēršana

Aktīvo zīmējuma datni var aizvērt vairākos veidos, piemēram:

  • ar komandu File / Close;
  • ar taustiņu kombināciju Ctrl+W;
  • izmantojot loga aizvēršanas pogu virsraksta joslā.

Ja pēdējās izmaiņas zīmējuma datnē nav saglabātas, atveras brīdinājuma logs:
Šajā logā pieejamās pogas jeb iespējamās atbildes ir:

  • Close without saving – aizvērt zīmējuma datni, nesaglabājot izmaiņas;
  • Cancel – atcelt aizvēršanas komandu;
  • Save – saglabāt datni ar iepriekšējo nosaukumu iepriekš norādītajā vietā un aizvērt. Ja datne iepriekš nav bijusi saglabāta, atvērsies saglabāšanas dialoglodziņš.

Šis paziņojums visām mainītajām datnēm var tikt izvadīts arī tad, kad tiek aizvērta lietotne.