4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.4. Tālummaiņas līdzekļu izmantošana

Tuvinājums (procentos), kādā zīmējums attēlots dokumenta logā, ir redzams teksta laukā ar norādi Z (zoom) statusa joslas labajā malā. Dažas tālummaiņas pogas ir komandu rīkjoslā, bet pilns to klāsts piesaistīts tālummaiņas rīkam.

Pogas / Lauks

Taustiņi

Darbības

Vieta

Z

Tuvināt, veicot klikšķi vai dubultklikšķi, vai tālināt, pieturot Shift taustiņu; apvilkt tuvināmo laukumu.

Rīku kastē

+ -

Tuvināt, tālināt.

Tālum­maiņas rīka vadības joslā

1 2

Iestatīt mērogu: 1:1, 1:2 vai 2:1.

3 4 5 6

Pielāgot atlasītajam, visiem objektiem, lapai vai lapas platumam.

` Shift+`

Izmantot iepriekšējo vai nākamo mērogu no tālummaiņas vēstures.

Alt+Z

Iestatīt tuvinājumu procentos. Noklusētā vērtība ir 35%.

Statusa joslā


Q

Rādīt attēlu divreiz lielākā tuvinājumā, kamēr piespiests taustiņš.


Visātrāk izmainīt tuvinājumu var ar tabulā norādītajiem tastatūras īsceļiem vai ar peles ritentiņu, piespiežot un turot Ctrl taustiņu. Visas tālummaiņas rīka vadības joslas komandas atrodamas arī izvēlnē View / Zoom.

Kad ir izvēlēts tālummaiņas rīks, peles rādītājs maina izskatu uz palielināmo stiklu, kurā redzama pluszīme tuvināšanas režīmā , un mīnuszīme tālināšanas režīmā (turot piespiestu Shift taustiņu). Izpildot klikšķi vai dubultklikšķi, tuvinājums palielinās attiecīgi 1,41 vai 2 reizes. Apvelkot kādu attēla reģionu, tas tiek tuvināts pietiekami, lai aizņemtu visu logu.

Ar taustiņu Q (Quick) var labāk redzēt detaļas, strādājot ar citiem rīkiem, jo tas nodrošina divreiz lielāku tuvinājumu, kamēr vien taustiņš ir nospiests.

Tuvinātu attēlu var pārlūkot jeb pārvietot attiecībā pret zīmēšanas laukuma redzamo daļu, izmantojot:

  • ritjoslas ap attēla redzamo daļu;
  • peles ritentiņu (pieturot Shift taustiņu, pārvietojas horizontāli);
  • piespiestu peles vidējo pogu vai ritentiņu;
  • Ctrl taustiņu reizē ar bultiņām uz tastatūras.