4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.3. Pārvietošanās starp atvērtām zīmējumu datnēm

Ja atvērti vairāki Inkscape dokumentu logi, aktīvo logu var pārslēgt:

  • uz nākamo ar izvēlnes komandu View / Next Window jeb Ctrl+Tab;
  • uz iepriekšējo ar komandu View / Previous Window jeb Shift+Ctrl+Tab.

Citiem vārdiem sakot, darbojas tās pašas komandas kā cilnes pārslēgšanai Mozilla Firefox vai Google Chrome tīmekļa pārlūkprogrammās.