4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.2. Zīmējuma datnes saglabāšana

Tāpat kā daudzās citās lietotnēs, Inkscape datnes saglabāšanu veic:

  • ar komandu izvēlnes pogu;
  • ar taustiņu kombināciju Ctrl+S;
  • ar izvēlnes komandu File / Save.

Ja dokuments iepriekš nav ticis saglabāts, atveras saglabāšanas dialoglodziņš. Jaunam zīmējumam noklusētais datnes nosaukums ir drawing.svg, taču to ieteicams aizvietot ar kādu informatīvāku vārdu, piemēram, spuldze.svg vai putni.svg.

Labāka savietojamība ar dažādām sistēmām ir failu nosaukumiem, kas satur tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus un simbolus _ un -, bet ne /, \, >, <, *, ? , ", |, : vai ; .

1M8bL_03_20_01

Mapi, kurā saglabāt datni, var izvēlēties no saraksta Save in folder vai atrast sadaļā Browse. Saraksts Save in folder satur mapes no sistēmas izvēlnes Places, kā arī Inkscape veidņu mapi templates, kurā var saglabāt jaunas veidnes.

Izvēloties kādu no esošajām datnēm mapes laukā, tā tiks aizvietota ar saglabājamo dokumentu. Iespēja Enable preview ļauj apskatīt izvēlētās datnes saturu priekšskatījuma laukā, lai pār­lie­ci­nātos, ka tiek pārrakstīts iecerētais attēls.

Ja dokuments iepriekš jau ticis saglabāts, komanda Save izmanto to pašu mapi un nosaukumu, neatverot dialoglodziņu. Datnes saglabāšanai ar citu nosaukumu vai citā vietā izmanto komandu:

  • File / Save As (Shift+Ctrl+S), ja vēlas rediģēt nupat saglabāto dokumentu;
  • File / Save a Copy (Shift+Ctrl+Alt+S), lai turpinātu rediģēt iepriekš saglabāto dokumentu.