4. JAUNAS DATNES IZVEIDOŠANA , DARBĪBAS AR DOKUMENTU

4.1. Jaunas zīmējuma datnes izveidošana

Palaižot Inkscape, automātiski tiek atvērts jauns dokuments. Strādājot ar jau esošu dokumentu, visātrāk jaunu var izveidot divos veidos:

  • nospiežot komandu rīkjoslas pirmo pogu ;
  • lietojot taustiņu kombināciju Ctrl+N.

Tā kā Inkscape lieto dažādiem grafikas veidiem, uzsākot jauna attēla veidošanu, ieteicams pielāgot dokumenta iestatījumus projekta vajadzībām. Lai atvieglotu šo darbību, Inkscape ir pieejamas veidnes (templates).

Līdz šim apskatītās darbības atver jaunu dokumentu, izmantojot noklusēto (default) veidni, bet pilns veidņu saraksts atrodams izvēlnē File / New. Tā satur veidnes, kas atbilst dažāda formāta papīram, darbvirsmas fona attēliem, CD un DVD vāciņiem, ikonām, vizītkartēm u.tml. Piemēram, attēlā redzams, kā atver jaunu dokumentu 90x50 mm vizītkartes izveidei:












Iegūst atbilstošā formāta lapu (uz mērjoslām atlikti milimetri):













Vajadzības gadījumā jaunā dokumenta iestatījumus izmaina, izmantojot dialoglodziņu Document Properties. To var atvērt vairākos veidos:

  • ar komandu rīkjoslas pēdējo pogu ;
  • ar taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+D;
  • ar izvēlnes komandu File / Document Properties:


Piemēram, mainot mērvienības no milimetriem uz pikseļiem, mainās mērjoslu marķējums:



Dokumenta fona krāsu nosaka divi parametri: caurspīdīgums un pati krāsa. Indikatora kreisajā pusē krāsa ar norādīto caurspīdīgumu ir uzklāta pēlēkrūtainam fonam, kas ļauj novērtēt krāsas blīvumu. Labajā pusē parādīta fona krāsa bez caurspīdīguma. Noklusētais fons ir balts un pilnīgi caurspīdīgs:



Izpildot klikšķi uz fona krāsas indikatora, atveras dialoglodziņš Background colour:

Tas satur dažādus rīkus, ar kuriem var iestatīt fona krāsu un tās caurspīdīgumu.

Lapas izmēru un orientācijas iestatījumi daudz neatšķiras no tekstapstrādes lietotņu iespējām, izņemot pogu Fit page to selection, kas pielāgo lapas garumu un platumu tā, lai tai būtu mazākais iespējamais izmērs, kas iekļauj visus atlasītos objektus. Šī iespēja noder darba beigās, ja iegūtā attēla proporcijas atšķiras no lapas proporcijām.

Sadaļā Border iestata lapas robežu attēlošanas parametrus. Tie neietekmē eksportēto vai drukāto attēlu izskatu, bet paredzēti lietotāja ērtībai. Iespējas ir:

  • rādīt vai nerādīt lapas robežas (Show page border);
  • rādīt robežas virs visiem attēla objektiem vai zem tiem (Border on top of drawing);
  • rādīt robežas ēnu, kas palīdz to atšķirt no citiem taisnstūriem (Show border shadow).

Nākamās dokumenta iestatījumu cilnes aplūkosim 3.5. nodaļā.