3. INKSCAPE VIDE

3.2. Inkscape darba vide

Katram atvērtajam Inkscape dokumentam ir savs logs. Tā malās parasti atrodas rīkjoslas, bet vidū – zīmēšanas laukuma redzamā daļa ar lapu, kurā izkārto zīmējuma elementus:

Atšķirībā no tekstapstrādes un rastrgrafikas lietotnēm lapas robežas nenosaka dokumenta robežas, un darba gaitā zīmējuma elementus var brīvi veidot un izvietot visā zīmēšanas laukumā, kas praktiski ir neierobežots:


Turklāt atbilstoši vektorgrafikas iespējām jebkuru elementu var apskatīt un rediģēt gandrīz neierobežotā palielinājumā:


Lai atvieglotu „navigāciju” šādā dokumentā, noder 3.4. nodaļā aprakstītie tālummaiņas rīki un paņēmieni.

2.2.1.Izvēlņu josla


Zem loga virsraksta joslas, kas satur dokumenta nosaukumu, atrodas Inkscape izvēlņu josla. Tabulā dots katras izvēlnes komandu īss apraksts.

Nosaukums

Darbības

File

Datņu atvēršana un saglabāšana, importēšana un eksportēšana, drukāšana, metadatu un iestatījumu rediģēšana, datnes un lietotnes aizvēršana.

Edit

Darbību atcelšana un vēsture, kopēšana, ielīmēšana, īpašību pārnese, dublēšana, klonēšana, dzēšana, iezīmēšanas darbības, XML rīki.

View

Tālummaiņa un attēlošanas režīms, režģa, palīglīniju un saskarnes elementu pārslēgi, logu pārvaldība, ikonas priekšskatījums.

Layer

Slāņu pārvaldība.

Object

Darbības ar objektiem.

Path

Ceļu veidošana no objektiem un rastra attēliem, darbības ar ceļiem.

Text

Darbības ar tekstu.

Filters

Dažādi filtri un efekti, piemēram, tekstūras, ēnas un spīdumi.

Extensions

Paplašinājumi – plašs rīku klāsts specifisku uzdevumu veikšanai, piemēram, kalendāru un daudzskaldņu ģeneratori, rastrgrafikas darbības.

Help

Pieeja tiešsaistes dokumentācijai, jautājumu un kļūdas ziņojumu sistēmām, Inkscape lietošanas paraugiem, kā arī informācijai par lietotni un tās operatīvās atmiņas patēriņu. Īpaši ieteicama ir sadaļa Tutorials.

Izmantojot izvēlnes View / Show/Hide komandas, kā arī taustiņu F12, gandrīz visus Inkscape loga saskarnes elementus iespējams paslēpt:


Šāds saskarnes režīms gan vairāk piemērots tiem lietotājiem, kuri jau ir labi iegaumējuši Inkscape tastatūras īsinājumtaustiņus.

Izvēlnes komanda Help / About Inkscape atver logu, kas sniedz informāciju par programmas versiju un izstrādes projekta dalībniekiem, kā arī ilustrē vektorgrafikas iespējas.

1M8bL_02_21_01

Citu izvēlnēs esošo komandu lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, datņu atvēršanas vai saglabāšanas, objektu veidošanas vai rediģēšanas, teksta ievadīšanas vai noformēšanas, aprakstā.

2.2.2.Komandu josla

Līdzīgi kā citās lietotnēs, rīkjoslas var atdalīt un pārvietot, paņemot tās aiz sākuma malas, taču pēc noklusējuma augšējā rīkjosla ir komandu josla:


Tā satur īsceļus uz izvēlnes komandām, ko parasti gadās lietot biežāk, padarot tās pieejamas ar vienu peles klikšķi. Inkscape komandu joslu veido deviņas sadaļas:

Pogas

Taustiņi

Komandas

Ctrl+
N O S P

Izveidot jaunu un atvērt iepriekš saglabātu datni, saglabāt un drukāt datni (atvēršanai un drukāšanai – dialoglodziņi)

Ctrl+I
Shift+Ctrl+E

Importēt un eksportēt attēlu (dialoglodziņi)

Ctrl+Z
Shift+Ctrl+Z

Atsaukt darbību un atcelt atsaukšanu

Ctrl+
C X V

Kopēt, izgriezt un ielīmēt

3 4 5

Pielāgot tālummaiņu iezīmētajam, visam saturam vai lapai

Ctrl+D Alt+D Shift+Alt+D

Dublēt, klonēt un atsaistīt no oriģināla (klonētus) objektus

Ctrl+G Shift+Ctrl+G

Grupēt un atgrupēt

Shift+Ctrl+
F T L X A

Pārvaldīt objektu īpašības, tekstu, slāņus, XML un izkārtojumu (dialoglodziņi)

Shift+Ctrl+
P D

Mainīt Inkscape un dotā dokumenta iestatījumus (dialoglodziņi)

Ja kāda rīkjosla neietilpst dokumenta logā, tās slēptās pogas ir pieejamas kā komandas izvēlnē, ko atver poga rīkjoslas galā:
2.2.3.Rīku kaste un rīka vadības josla

Rīkjosla, ko sauc par rīku kasti, nodrošina piekļuvi atlases, zīmēšanas, dzēšanas un citiem rīkiem. Atbilstoši izvēlētajam rīkam un objektiem mainās arī rīka vadības joslas saturs.

Rīks
Taustiņš

Poga

Vadības josla un lietojums

Select
S


Objektu atlase, pagriešana, to kārtības, novietojuma un izmēru maiņa.

Edit Nodes
N

Ceļu rediģēšana mezglu un posmu līmenī.

Tweak
W


Dažādas objektu, ceļu un krāsu modifikācijas ar otas veida instrumentu.

Zoom
Z


Tālummaiņa: tuvināšana, tālināšana, tālummaiņas īsceļi un vēsture.

Rectangle
R


Taisnstūru zīmēšana, tai skaitā ar noapaļotiem stūriem.

Box
X


Taisnstūra paralēlskaldņu zīmēšana dažādās projekcijās.

Ellipse
E


Elipšu, riņķu, sektoru un loku zīmēšana.

Star
*


Daudzstūru un zvaigžņu zīmēšana, arī ar noapaļotiem stūriem.

Spiral
I


Spirāļu zīmēšana.

Pencil
P


Ceļu zīmēšana ar brīvu roku, pēc izvēles piemērojot tiem formu.

Bézier Pen
B


Ceļu zīmēšana ar taišņu vai līkņu nogriežņiem, pēc izvēles piemērojot tiem formu.

Calligraphy
C

Kaligrāfija vai grafika, imitējot tradicionālos rīkus.

Eraser
Shift+E


Objektu vai to laukuma daļu dzēšana.

Bucket
U


Vienkrāsainu apgabalu iekrāsošana, veidojot jaunus ceļus.

Text
T


Teksta ievietošana un rediģēšana.

Connectors
O


Savienotāju zīmēšana, noder shēmās.

Gradient
G


Krāsu pāreju veidošana un rediģēšana.

Dropper
D


Aizpildījuma vai kontūras krāsas iestatīšana no attēla punkta vai laukuma.

Katru rīku var ieslēgt ar atbilstošo taustiņu vai taustiņu kombināciju, bet starp atlases un jebkuru citu rīku var pārslēgties arī ar atstarpes taustiņu. Rīku lietošana detalizētāk tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, objektu veidošanas vai noformēšanas, aprakstā.

2.2.4.Mērjoslas un piesaistes josla

Dažkārt rodas vajadzība izvietot objektus precīzi vai regulāri attiecībā pret citiem objektiem vai lapu. Šim nolūkam Inkscape ir paredzēti piesaistes palīglīdzekļi: režģis, palīglīnijas, mērjoslas un piesaistes josla. To lietošana ir aprakstīta 8.8.5. nodaļā.

2.2.5.Krāsu palete

Krāsu palete ļauj ātri iestatīt atlasīto objektu aizpildījuma un kontūras krāsu.


Dažas paletes, tai skaitā noklusētā jeb Inkscape default, satur tik daudz krāsu paraugu, ka tie var neietilpt lietotnes logā. Tādā gadījumā zem paletes parādās ritjosla, ar ko krāsas var ritināt līdz vajadzīgajam apgabalam.

Paletes augšējā labajā stūrī atrodas poga, kas atver paletes izvēlni. Izvēlnes pirmie trīs ieraksti – Size, Width, Wrap – satur krāsu paraugu izmēra un izvietojuma iestatījumus. Noklusētās vērtības ir mazs izmērs (small), liels platums (wide) un atslēgta aplaušana (wrap).

Šādi noklusētā krāsu palete izskatās, iestatot lielāku paraugu izmēru:

Šādi – iestatot vismazāko paraugu platumu; visas krāsas ietilpst bez ritjoslas:

Šādi – ieslēdzot aplaušanas (wrap) režīmu; ietilpst gandrīz visas krāsas:

Vidējais izmērs, vidējais platums, ar aplaušanu:

Tālāk paletes izvēlnē seko pieejamo palešu saraksts. Lūk, daži piemēri: Tango, Gray, Gold, Topographic un MATLAB paletes:


Papildu paleti var iegūt, ja atver Swatches dialoglodziņu, izmantojot izvēlnes komandu View / Swatches vai taustiņu kombināciju Shift+Ctrl+W.Tas ir dokojams dialoglodziņš, uz kuru attiecas 8.7.2.7. nodaļā dotās piezīmes. Atšķirībā no dokumenta logā iekļautās paletes tam ir arī saraksta (List) skats, kurā līdzās katras krāsas paraugam norādīts tās nosaukums.

Attēlā Swatches jeb krāsu paraugu dialoglodziņa saraksta skatā redzams SVG paletes fragments.


2.2.6.Statusa josla

Inkscape statusa josla, kas atrodas loga apakšējā malā, parasti satur noderīgu informāciju. Daži informācijas lauki reizē ir arī rīki, tai skaitā:

 • stila indikatora lauki;
 • aktīvā slāņa režīmu pārslēgi;
 • slāņu izvēles saraksts;
 • tālummaiņas lauks.
1M8bL_02_26_01

2.2.7.Dokojamie dialoglodziņi

Dažas komandas nevis izpilda kādu darbību uzreiz, bet izsauc dialoglodziņu, kurā lietotājs var norādīt vēlamos parametrus. Inkscape bieži lietojamos dialoglodziņus var izvietot dažādos veidos, izmantojot iespēju, ko sauc par dokošanu. Šādus dialoglodziņus var atpazīt pēc to virsraksta joslas, kas sākas ar lodziņa saturam atbilstošo ikonu:


Lai pārvietotu dokojamu dialoglodziņu:

 • lodziņu „satver” aiz tā virsraksta joslas, nospiežot un turot peles pogu;
 • to velk uz vēlamo pozīciju;
 • taisnstūrveida kontūra iezīmē pieejamos izvietojuma variantus – piemēram, horizontāli vai vertikāli līdzās citam lodziņam vai atsevišķā logā;
 • kad atrasts vēlamais izvietojums, dialoglodziņu „noliek”, atlaižot peles pogu.

Lai minimizētu lodziņu dokumenta loga labajā malā, lieto pogu (Iconify).

Atsevišķu logu, kas satur vairākus dialoglodziņus, sauc par peldošo doku (floating dock). Dokumenta loga labo pusi, kas satur minimizētos un logā iekļautos dialoglodziņus, var uzskatīt par statisko doku.

Kad panākts vēlamais lodziņa novietojums, to var „pieslēgt” dokam ar virsraksta joslas konteksta izvēlnes komandu Lock. Lai to atkal pārvietotu vai minimizētu, lodziņu „atslēdz” ar komandu UnLock.

Ja dialoglodziņi aizņem pārāk daudz vietas, tos var:

 • aizvērt, nospiežot pogu Close virsraksta joslas labajā pusē;
 • minimizēt, nospiežot pogu Iconify;
 • slēpt ar taustiņu F12, kas paslēpj vai parāda visus neaizvērtos dialoglodziņus.

Strādājot ar vairākiem dokumentiem vienlaikus, der zināt, ka dokumenta logā iekļauts dialoglodziņš veic izmaiņas tikai „savā” dokumentā, bet, ja dialoglodziņš izcelts atsevišķā logā, tas ir „kopīgs” – citiem vārdiem sakot, tā saturs un izmaiņas attiecas uz jebkuru dotajā brīdī aktīvo dokumentu.