6. IZVADE

6.1. Attēlu drukāšana

Drukāšanas parametrus var iestatīt ar komandu File / Print:


Cilnēs General un Page Setup iestata vispārīgos printera un lapu iestatījumus. Uz attēliem attiecas cilne Image Settings.

Grupā Size norāda izdrukas izmērus un izšķirtspēju. Grupā Position norāda attēla novietojumu uz lapas.

Izdruku var priekšskatīt, piespiežot pogu Print Preview.