3. ATTĒLU APSTRĀDES LIETOTNE

3.3. Attēla datnes atvēršana

Attēla datni var atvērt vairākos veidos:

  • ar komandu File / Open – atver jaunu attēlu;
  • ar komandu File / Open as Layers – atvērtais attēls tiek pievienots aktīvajam attēlam kā slānis;
  • no biežāk lietoto dokumenta saraksta File / Open Recent.