3. ATTĒLU APSTRĀDES LIETOTNE

3.2. Lietotnes logs

GIMP darba vide (logs) parasti izskatās šādi:

Visa darba vide ir sadalīta trīs neatkarīgos logos:

  • kreisajā logā ir rīku kaste un šo rīku opcijas;
  • vidējā logā ir izvēlņu josla, apstrādājamais attēls un statusa josla;
  • labajā logā ir dokojamie dialogi. Ja šo logu aizver, to var atkal atvērt, izvēlnē izvēloties Windows / Recently Closed Docks / Layers, Channels.

2.2.1.Rīku kaste

Rīku kastē var piekļūt atlases, dzēšanas, zīmēšanas un citiem rīkiem. Atbilstoši izvēlētajam rīkam vai veicamajai darbībai mainās arī izvēlētā rīka opcijas.

M8aL_02_21_01
Otu un citu zīmēšanas rīku krāsu nosaka priekšplāna krāsa. Fona krāsa norāda, kāda būs krāsa pēc dzēšanas. Ar pogu šīs krāsas apmaina vietām, bet iestata noklusētās krāsas – melns priekšplāns un balts fons.

Rīkus var izvēlēties, uz tiem veicot klikšķi, vai piespiežot atbilstošo taustiņu kombināciju jeb saīsni.

Rīka nosaukums

Ikona

Saīsne

Lietojums

Rectangle select

R

Taisnstūru atlasīšana.

Ellipse select

E

Ovālu atlasīšana.

Free select

F

Brīvās atlases rīks, kas ļauj atlasīt fragmentus ar taisnām līnijām vai velkot ar brīvu roku.

Fuzzy select

U

Atlasa vienlaidus apgabalu pēc krāsas.

Select by colour

Shift + O

Atlasa apgabalus ar līdzīgām krāsām.

Scissors select

I

Atlasa formas pēc to kontūrām.

Foreground select


Atlasa priekšplāna objektus.

Path

B

Veido un rediģē ceļus, no kuriem veido atlasītos apgabalus.

Colour picker

O

Iestata priekšplāna vai krāsu no attēla reģiona.

Zoom

Z

Maina attēla mērogu.

Measure

Shift + M

Mēra attālumus un leņķus.

Move

M

Pārvieto slāņus, atlases un citus objektus.

Alignment

Q

Līdzina un izkārto slāņus un citus objektus.

Crop

Shift + C

Apgriež attēla vai slāņa malas.

Rotate

Shift + R

Pagriež slāni, atlasi vai ceļu.

Scale

Shift + T

Maina slāņa, atlases vai ceļa izmēru.

Shear

Shift + S

Sašķiebj slāni, atlasi vai ceļu.

Perspective

Shift + P

Maina slāņa, atlases vai ceļa izmēra perspektīvu.

Flip

Shift + F

Apmet slāni, atlasi vai ceļu horizontāli vai vertikāli.

Text

T

Izveido vai rediģē teksta slāņus.

Bucket fill

Shift + B

Aizpilda atlasīto reģionu ar priekšplāna krāsu vai rakstu.

Blend

L

Aizpilda atlasīto reģionu ar krāsu pāreju.

Pencil

N

Ota ar asām malām.

Paintbrush

P

Ota ar gludām malām.

Eraser

Shift + E

Dzēšanas rīks.

Airbrush

A

Ota ar maināmu spiedienu.

Ink

K

Kaligrāfiska ota.

Clone

C

Ar otu kopē attēla fragmentus vai rakstus.

Healing

H

Labo attēla daļas.

Perspective clone


Klonē attēla fragmentus pēc perspektīvas transformēšanas.

Blur/sharpen

Shift + U

Izpludina vai asina attēla daļas, izmantojot otu.

Smudge

S

Izsmērē attēla daļas, izmantojot otu.

Dodge/burn

Shift + D

Izgaismo vai aptumšo attēla daļas, izmantojot otu.

2.2.2.Izvēļņu josla

Izvēlnēs ir pieejamas komandas darbam ar datiem, kā arī attēla apstrādes rīki. Zemāk esošajā tabulā dots apraksts par izvēlņu kategorijām.

Izvēlne

Komandu īss apraksts

File

Attēla datnes atvēršana, saglabāšana, aizvēršana, drukāšana u.tml.

Edit

Attēla rediģēšana – dublēšana, dzēšana, meklēšana, iestatījumi u.tml.

Select

Attēla vai tās daļas atlase, atlases apgabala modificēšana.

View

Attēla apskates režīmu pārslēgšana, vadlīniju un režģa parametru iestatīšana u.tml.

Image

Attēla uzlabošana, izmēru maiņa, pagriešana u.tml.

Layer

Darbs ar slāņiem – izveidošana, apvienošana, iestatījumu noteikšana u.tml.

Colours

Krāsu modificēšanas rīki.

Tools

Pārējie rīki.

Filters

Attēla korekcija un efektu pievienošana.

Windows

Loga un darba vides iestatījumi, paneļi u.tml.

Help

Lietotnes palīdzības sistēma.

2.2.3.Mērjoslas

Ap darba attēlu atrodas mērjoslas:


Tajā var redzēt attēla izmēru un peles rādītāja atrašanās vietu.

2.2.4.Statusa josla

Zem darba attēla ir statusa josla:


Kur:

  • – peles rādītāja koordinātas;
  • – mērjoslas un peles rādītāju koordinātu mērvienības;
  • – attēla mērogs;
  • – norādes, kā lietot izvēlēto rīku.

2.2.5.Dokojamie dialoglodziņi

Dokojamie dialoglodziņi var saturēt vienu vai vairākas cilnes ar dažādiem rīkiem. Attēlā redzami trīs dokojamie dialoglodziņi, kur katrā ir viens rīks:


Šādi izvietoti rīki ir viegli pieejami, bet aizņem daudz vietas. Tos var apvienot vienā dialoglodziņā. Viena dialoglodziņa cilnes nosaukumu pārvieto uz citu dialoglodziņu, izmantojot “vilkt un nomest” metodi:


Visi trīs rīki ir pieejami augšpusē redzamajās cilnēs.

Šos dialoglodziņus var atrast izvēlnē Windows / Dockable Dialogues. No tiem biežāk lietotie ir Tool Options, Layers un Undo History.

Šie rīki parasti tiek salikti logā, kuru var atvērt izvēlnē Windows / Layers, Channels:


Pieejamie dokojamie dialoglodziņi

Rīka nosaukums

Apraksts

Tool options

Rīku opcijas. Tās parasti atrodas rīku kastē.

Layers

Slāņu veidošana, dublēšana, dzēšana u.tml.

Channels

Krāsu kanālu ieslēgšana, izslēgšana un veidošana.

Paths

Ceļu veidošana, glabāšana. Atlases veidošana no ceļiem un otrādi.

Colourmap

Indeksētu krāsu karte.

Histogram

Histogramma, kas palīdz novērtēt pikseļu gaišuma sadalījumu attēlā.

Selection editor

Atlases redaktors.

Navigation

Tālummaiņas un navigācijas rīks.

Undo history

Atsaukšanas vēsture.

Pointer

Informācija par vietu, kurā atrodas peles rādītājs.

Sample points

Līdzīgi kā rīks Colour picker, tas satur informāciju par punktu krāsām.

Colours

Krāsu izvēles rīks.

Brushes

Otu izvēle.

Patterns

Rakstu izvēle.

Gradients

Krāsu pāreju izvēle.

Palettes

Krāsu palešu izvēlne.

Fonts

Fontu saraksts.

Buffers

Attēlu starpliktuves pārvaldība.

Images

Atvērto attēlu pārlūks.

Document history

Nesen atvērto attēlu pārlūks.

Templates

Lapu šablonu izveidošana un rediģēšana.

Tools

Rīkjoslā esošo rīku pārvaldība.

Rīkjoslā esošo rīku lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, apgabala atlases vai teksta pievienošanas, aprakstā.