Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

6. IZVADE

6.2. Ievietošana tīmekļa lappusē

5.2.1. Attēla iestatījumu izvēle

Galvenie kritēriji, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja attēlu paredzēts publicēt internetā:

 • piemērots grafiskais formāts:
  • fotogrāfijām parasti izvēlas formātu JPEG;
  • zīmējumiem parasti izvēlas formātu GIF, taču gadījumā, ja tas nenodrošina vajadzīgos krāsu toņus, saglabā formātā PNG;
  • formātu PNG izvēlas arī tad, ja ir izveidots jaukta tipa attēls.
 • samazināti attēla datnes izmēri, jo liela izmēra datnēm nepieciešams ilgāks lejupielādes laiks, tāpēc būtu ieteicams:
  • ja iespējams, izvēlēties piemērotu mazāku krāsu dziļumu (colour depth);
  • samazināt attēla izmērus. Ja publicējamo attēlu ir daudz, mēdz izveidot to sīktēlus (thumbnails). Tādā gadījumā lielais attēls tiek atvērts tikai tad, ja uz sīktēla izpilda klikšķi.

5.2.2. Rindpārlēces izvērse

Rindpārlēce (interlacing) ir attēlu kodēšanas metode, kad lietotājs, saņemot tikai daļu no attēla, kaut arī kropļotā veidā, tomēr redz visu attēlu, piemēram:

1

Tas palīdz lietotājam pirms visa attēla saņemšanas izlemt, vai turpināt vai pārtraukt attēla lejupielādi.

Rindpārleci nodrošina šādi grafisko datņu formāti:

 • formātā GIF attēla rindas tiek saglabātas secībā 0, 8, 16, ...(8n), 4, 12, ... (8n+4), 2, 6, 10, 14, ...(4n+2), 1, 3, 5, 7, 9, ...(2n+1);
 • formātā PNG tiek izmantots speciāls algoritms Adam7, kas veido gan vertikālo, gan horizontālo rindpārlēci;
 • formātos JPEG, JPEG 2000 un JPEG XR izmanto frekvenču dalīšanās metodi.