Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

6. IZVADE

6.1. Attēlu drukāšana

Attēla priekšapskatei un izdrukāšanai izmanto komandu File / Print:

1

02

Dialoglodziņā Print var izdalīt trīs daļas:

 • kreisajā pusē atrodas attēla priekšapskates logs. Virs tā redzami lappuses izmēri;
 • vidusdaļa paredzēta drukāšanas iestatījumu izvēlei;
 • labajā pusē no saraksta izvēlas, ko rādīt: vai nu krāsu iestatījumu (Color Managment), vai izvades (Output) sadaļu;
 • pogu 03 izmanto, ja veiktos iestatījumus vēlas saglabāt, bet attēlu vēl nedrukāt;
 • pogu 04 izmanto, lai attēlu izdrukātu.

Drukāšanas iestatījumi

Komandas Print dialoglodziņā Print var:

5

 • sarakstā Printer izvēlēties printeri, piemēram:

6

 • tekstlodziņā Copies ievadīt vajadzīgo eksemplāru skaitu;
 • ar pogu Print Settings atvērt printera iestatījumu dialoglodziņu. Tā piedāvātās iespējas ir atkarīgas no konkrētā printera modeļa;
 • izvēlēties lappuses orientāciju:
  • ar pogu 7 (Print paper in portrait orientation) iestatīt portretorientāciju;
  • ar pogu 08 (Print paper in landscape orientation) iestatīt ainavorientāciju;
 • grupā Position izvēlēties attēla izvietojuma veidu un lappuses:
  • ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 09, attēls tiks izvietots lappuses centrā, bet, ja tā nebūs atzīmēta – augšējā kreisajā stūrī;
  • ja attēls netiek centrēts, tad tekstlodziņā Top var norādīt attālumu no lappuses augšējās malas līdz attēla augšējai malai, bet tekstlodziņā Left – attālumu no lappuses kreisās malas līdz attēla kreisajai malai;
 • grupā Scaled Print Size var izvēlēties, vai attēlu izdrukāt palielinātu vai samazinātu:
  • tekstlodziņā Scale norādīt samazinājumu (palielinājumu) attiecībā pret oriģinālo izmēru procentos;
  • tekstlodziņā Height norādīt attēla augstumu;
  • tekstlodziņā Width norādīt attēla platumu.Visi trīs lielumi ir savstarpēji saistīti – tikko vienā no lodziņiem veic izmaiņas, proporcionāli mainās arī abi pārējie. Tas nepieciešams, lai attēls netīši netiktu izstiepts tikai vienā virzienā;
  • grupas apakšējā daļā redzama drukāšanas izšķirtspēja Print Resolution;
 • ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 10, attēlam apkārt tiks izdrukāts rāmītis;
 • sarakstā Units mērvienību logā attēlotajām vērtībām var izvēlēties citu:

11

Attēla izdrukāšanai ar noklusētajiem iestatījumiem izmanto komandu File / Print One Copy.