Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

5. ATTĒLA APSTRĀDE

5.5. Efekti un filtri

4.5.1. Mākslinieciskie efekti

Ar māksliniecisko efektu palīdzību attēlu var pārveidot dažādās tehnikās.

Māksliniecisko efektu var izvēlēties:

 • izvēlnes Filter apakšizvēlnēs:

1

 • ar komandu Filter / Filter Gallery.

Abos variantos pa visu ekrānu tiek atvērts viens un tas pats dialoglodziņš:

02

Dialoglodziņš sastāv no trim daļām:

 • kreisajā pusē atrodas attēla priekšapskates logs ar tālummaiņas lodziņu apakšā;
 • vidū atrodas grupu mapes par efektu sīktēliem un nosaukumiem. Vajadzīgo efektu izvēlas, izpildot klikšķi uz sīktēla;
 • labajā pusē var mainīt izvēlētā efekta iestatījumus.

4.5.2. Kontrasta maiņas efekti

Kontrasta maiņai var izmantot vairākus rīkus:

 • rīku 1 (Bloor Tool) var izmantot punktu kontrasta samazināšanai (padarīt miglainu), piemēram:

02

 • rīku 03 (Sharpen Tool) var izmantot atsevišķu punktu kontrasta uzlabošanai, piemēram:

04

 • rīku 05 (Smodge Tool) var izmantot punktu toņu sapludināšanai, piemēram:

06

 • Šo efektu, piemēram, mēdz izmantot, lai attēlā padarītu nesalasāmu kādu uzrakstu.

Rīka parametru joslā var izvēlēties:

07

4.5.3. Kropļošanas efekti

Kropļošanas efektu dialoglodziņu var atvērt ar komandu Filter / Liquify.

1

Lodziņš sastāv no vairākām daļām:

 • kreisajā malā ir izvietota rīkjosla;
 • centrā atrodas viss attēls vai atlasītais apgabals;
 • labajā malā var mainīt izvēlētā rīka iestatījumus.

Rīki un to lietojums:

 • rīku 02 (Forward Warp Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus vilkšanas virzienā, piemēram:

03

 • rīku 04 (Reconstruct Tool) izmanto, lai dzēstu lietotos efektus un apgabalā, pār kuru tiek pārvilkts, atjaunotu attēla oriģinālu, piemēram:

05

 • rīku 06 (Twirl Clocwise Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus pulksteņa rādītāja virzienā, piemēram:

07

 • rīku 08 (Pucker Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus centra virzienā, piemēram:

09

 • rīku 10 (Bloat Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus virzienā no centra, piemēram:

11

 • rīku 12 (Push Left Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus virzienā pa kreisi, piemēram:

13

 • rīku 14 (Mirror Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus, veidojot spoguļattēlu, piemēram:

15

 • rīku 16 (Turbulence Tool) izmanto, lai pārvietotu punktus viļņa formā, piemēram:

17

 • rīku 18 (Freeze Mask Tool) izmanto, lai aizsargātu punktus pret izmaiņām. Šie punkti tiek iekrāsoti maskas krāsā, piemēram:

19

 • rīku 20 (Thaw Mask Tool) izmanto, lai atceltu punktiem aizsardzību pret izmaiņām. Šiem punktiem tiek atjaunota krāsa, piemēram:

21

 • rīku 22 (Hand Tool) izmanto, lai pārvietotu attēlu, ja tas logā nav redzams pilnībā;
 • rīku 23 (Zomm Tool) izmanto, lai veiktu tālummaiņu. Attēla pašreizējais mērogs redzams dialoglodziņa virsrakstjoslā, piemēram:

24

Darbībās ar rīkiem, izņemot pārvietošanas un tālummaiņas rīkus, tiek izmantota ota. Darbību veic, pa attēlu velkot peli un turot piespiestu tās kreiso pogu. Peles rādītāja forma ir 26. Apļa lielums ir atkarīgs no attēla mēroga.

Rīku parametri:

25

4.5.4. Apgaismojuma efekti

Apgaismojuma maiņai var izmantot vairākus rīkus:

 • rīku 1 (Dodge Tool) var izmantot, lai punktus padarītu gaišākus, piemēram:

02

 • rīku 03 (Burn Tool) var izmantot, lai punktus padarītu tumšākus, piemēram:

04

 • rīku 05 (Sponge Tool) var izmantot, lai pievienotu vai noņemtu kādu krāsas toni, piemēram, zilo:

06

Šo efektu, piemēram, mēdz izmantot, lai attēlā padarītu nesalasāmu kādu uzrakstu.

Rīka parametru joslā var izvēlēties:

07

4.5.5. Attēla kvalitātes uzlabošanas līdzekļi

Attēla kvalitātes uzlabošanai vispirms var izmēģināt automātiskos līdzekļus:

 • ar komandu Image / Auto Tone uzlabot attēla apgaismojumu, piemēram:

1

 • ar komandu Image / Auto Contrast uzlabot attēla kontrastu, piemēram:

02

 • ar komandu Image / Auto Tone uzlabot attēla krāsas, piemēram:

03

Ja iegūtais rezultāts neapmierina, var izmantot komandas, kurās izvēlēties iestatījumus.

Attēla kontrasta un apgaismojuma uzlabošana

Attēla kontrasta un apgaismojuma uzlabošanai var izmantot komandu Image / Adjusments / Brightness/Contrast, kuras dialoglodziņā var izvēlēties spilgtuma (Brightness) un kontrasta (Contrast) pakāpi:

04

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 05, veiktās izmaiņas tūlīt redzamas arī uz attēla:

06

Attēla krāsu uzlabošana

Attēla krāsu uzlabošanai var izmantot komandu Image / Adjusments / Hue/Saturation, kuras dialoglodziņā var izvēlēties:

07

 • sarakstā izvēlēties iedarbības diapazonu – uz visu kopumā (Master) vai uz izvēlēto krāsu:

08

 • skalā Hue – spektra toni;
 • skalā Saturation – spektra spilgtumu;
 • skalā Saturation – spektra apgaismojumu.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 12, veiktās izmaiņas tūlīt būs redzamas arī uz attēla.

09

Attēla tonalitātes uzlabošana

Attēla tonalitātes uzlabošanai, ja tajā dominē kāda krāsa, var izmantot komandu Image / Adjusments / Color Balance, kuras dialoglodziņā var izvēlēties:

10

 • skalās, kurās redzamas pretējās krāsas Cyan-Red, Magenta-Green un Yellow-Blue, izvēlēties kādu krāsas dominanci mainīt;
 • tekstlodziņos Color Levels ir redzamas izdarīto izmaiņu skaitliskās vērtības;
 • grupā Tone Balance izvēlas, uz kāda tipa toņiem izmaiņas attiecināt:
  • Shadws – tumšajiem;
  • Midtones – vidējiem;
  • Highlights – gaišajiem.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 12, veiktās izmaiņas tūlīt būs redzamas arī uz attēla.

11