Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

4. PAMATDARBĪBAS AR ATTĒLU

4.1. Attēla apskate

3.1.1. Attēla tālummaiņa

Parasti pēc atvēršanas liela izmēra attēli tiek samazināti. Noteiktais mērogs ir redzams tekstlodziņā dokumenta loga kreisajā apakšējā stūrī un dokumentu cilnē.

1

Attēla tālummaiņai var izmantot vairākus paņēmienus, piemēram:

 • lietot lietotnes joslas pogu 2 (Zoom Level):

03

 • ievadīt dokumenta tālummaiņas tekstlodziņā;
 • izmantojot komandu View / Zoom In, palielināt apskates mērogu;
 • izmantojot komandu View / Zoom Out, samazināt apskates mērogu;
 • izmantojot komandu View / Fit on Screen, mainīt apskates mērogu tā, lai attēls ietilptu dokumenta logā. Šajā gadījumā mēroga noteikšana ir atkarīga gan no attēla, gan dokumenta loga lieluma un proporcijām. Apskates mērogs tiek noteikts vai nu pēc platuma, vai augstuma;
 • izmantojot komandu View / Actual Pixels, noteikt 100% apskates mērogu;
 • izmantojot komandu View / Print Size, mērogot atbilstoši izdrukājamās lappuses izmēriem;
 • izmantot tālummaiņas rīku 4 (Zoom Tool).

Tālummaiņas rīka izmantošana

Ja ir izvēlēts tālummaiņas rīks 18 (Zoom Tool), peles rādītājs maina formu atkarībā no iepriekš lietotā režīma: tuvināšana – 5 , attālināšana 6 .

Tālummaiņas rīka parametru josla nodrošina šādas iespējas:

7

 • 8 – tālummaiņas rīka sagataves, ja tādas ir izveidotas, saraksts;
 • 20(Zoom In) – tuvināšanas režīms (peles rādītāja forma mainās uz 20);
 • 19(Zoom Out) – attālināšanas režīms (peles rādītāja forma mainās uz 19);
 • ja ir atzīmēts 09, velkot pa attēlu vienā virzienā un turot piespiestu peles kreiso pogu, attēla mērogs pakāpeniski samazinās, bet mainot vilkšanas virzienu uz pretējo, – palielinās;
 • ja nav atzīmēts 10, tad velkot pa attēlu vienā virzienā un turot piespiestu peles kreiso pogu, parādās pārtrauktas līnijas rāmītis, un pēc peles pogas atlaišanas atlasītais fragments tiek palielināts pa visu dokumenta logu;
 • ja ir atzīmēts 12, tad veiktā tālummaiņa notiek visos attēlos vienlaicīgi;
 • ja ir atzīmēts 13, tad loga izmēri tiks mainīti atbilstoši dokumenta logam;
 • 14 – apskates mērogs 100%;
 • 15 – mainīt apskates mērogu tā, lai attēls ietilptu dokumentu logā;
 • 16 – mainīt apskates mērogu tā, lai attēls aizpildītu visu dokumentu logu;
 • 17 – mērogot atbilstoši izdrukājamās lappuses izmēriem.

3.1.2. Pārvietošanās pa liela mēroga attēlu

Ja attēls ir lielāks par dokumenta logu, tad redzamo daļu dokumenta logā var pārbīdīt, izmantojot:

 • ritjoslas;
 • rīku 1 (Hand Tool).

Pārvietošanās rīks

Pēc pārvietošanās rīka 1a (Hand Tool) izvēles peles kursors maina formu uz 2 .

Pārvietošanu veic, turot piespiestu peles kreiso pogu.

Rīka parametru josla nodrošina šādas iespējas:

03

 • 4 – sagatavju, ja tādas ir izveidotas, izvēles saraksts;
 • ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 5, tad pārvietošanās notiek visos atvērtajos attēlos vienlaicīgi;
 • 7 – attēla apskates mērogs 100%;
 • 8 – mainīt attēla apskates mērogu tā, lai attēls ietilptu dokumenta logā;
 • 9 – mainīt attēla apskates mērogu tā, lai attēls aizpildītu visu dokumenta logu;
 • 6 – mērogot attēlu atbilstoši izdrukājamās lappuses izmēriem.