Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

3. DIGITĀLO ATTĒLU APSTRĀDES LIETOTNE

3.1. Darba vide

2.1.1. Attēlu apstrādes lietotnes atvēršana

Photoshop var atvērt vairākos veidos, piemēram:

 • ar komandu Start / All Programs / Adobe Photoshop CS5:
1
 • ar komandu Start / Adobe Photoshop CS5, ja lietotne nesen izmantota:
2
 • izpildot klikšķi uz lietotnes ikonas uzdevumjoslā, ja tāda izveidota:
03

Atvēršanas laikā uz ekrāna tiek izvadīts logs, kurā redzama informācija par programmu un tās ielādes gaitu, piemēram:

4

2.1.2. Lietotnes logs

Photoshop darba vide (logs) parasti izskatās šādi:

1

2.1.3. Lietotnes josla

Loga virsrakstjoslā atrodas lietotnes josla, kas nodrošina ātru piekļuvi dažādiem elementiem un darba režīmiem:

1

 • 02 (Launch Bridge) – lai piekļūtu lietotnei Adobe Bridge, ko var izmantot attēlu organizēšanai;
 • 3 (Launch Mini Bridge) – lietotnes Adobe Bridge samazinātās versijas atvēršanai Photoshop logā, lai varētu ērtāk izvēlēties nepieciešamos attēlus;
 • 4 (View Extras) – papildu elementu (līniju tīkla un/vai lineāla) pievienošanai;
 • 5 (Zoom Level) – dokumenta tālummaiņai;
 • 6 (Arrange Documents) – ja ir atvērti vairāki dokumenti, sarakstā var izvēlēties veidu, kā tos izvietot dokumentu logā;
 • 7 (Screen Mode) – sarakstā var izvēlēties kādu no pilnekrāna režīmiem darba virsmas palielināšanai;
 • darba vides, kas nodrošina paredzētajam uzdevumam piemērotāko paneļu klāstu:
  • 08 – galvenos;
  • 09 – projektēšanas darbiem;
  • 10 – zīmēšanai;
  • 11(Show more workspaces and options) – citas darba vides vai to iestatījumu maiņai.

Atkarībā no lietotnes loga platuma (arī ekrāna izšķirtspējas) lietotnes joslā var tikt izvietota arī izvēlņu josla, piemēram:

12

2.1.4. Izvēlņu josla

Tabulā uzskaitītas izvēlņu joslas izvēlnes un īss tajās esošo komandu apraksts:

1

Izvēlne

Komandu īss apraksts

File

Attēla datnes atvēršana, saglabāšana, aizvēršana, drukāšana u.tml.

Edit

Attēla rediģēšana – dublēšana, dzēšana, meklēšana, iestatījumi u.tml.

Image

Attēla uzlabošana, izmēru maiņa, pagriešana u.tml.

Layer

Darbs ar slāņiem – izveidošana, apvienošana, iestatījumu noteikšana u.tml.

Select

Attēla vai tā daļas atlase, atlasītā apgabala modificēšana

Filter

Attēla korekcija un efektu pievienošana

View

Attēla apskates režīmi, vadlīniju un režģa parametru iestatīšana u.tml.

Window

Loga un darba vides iestatījumi, paneļi u.tml.

Help

Lietotnes palīdzības sistēma


Izvēlnēs esošo komandu lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, datņu atvēršanas vai saglabāšanas, attēla veidošanas vai rediģēšanas, aprakstā.

2.1.5. Paneļi

Panelis (panel) ir kā neliela lietotne ar savu logu. Tā kā visi paneļi atvērtā veidā lietotnes logā aizņemtu daudz vietas, tos var minimizēt, slēpt, kā arī apvienot grupās.

Paneļu grupa ir viens vai vairāki savstarpēji apvienoti paneļi. Lai paneli pievienotu kādai no grupām, to ar peli „ievelk” izvēlētajā grupā. Lai kādu no paneļiem izmestu no grupas, to ar peli „izvelk” ārpus paneļu apgabala.

Paneļu grupas sastāv no:

 • paneļu grupas minimizēšanas vai izvēršanas pogas;
1
 • paneļu cilnēm, ko izmanto, lai pārslēgtos uz izvēlēto paneli vai to izņemtu no grupas;
 • paneļa izvēlnes, kurā pieejamas izvēlētajai grupas cilnei atbilstošās komandas:
02
Paneļa lappuse var saturēt:
 • paneļa iestatījumu apgabalu, kurā veic nepieciešamās izvēles;
 • paneļa pogu joslu, kas parasti atrodas paneļa apakšējā malā un ko izmanto komandu izsaukšanai:
03
Paneļa iestatījumu un pogu daļu var minimizēt un atjaunot, izpildot dubultklikšķi uz tā cilnes, piemēram:

4

Vajadzīgā paneļa rādīšanu vai slēpšanu var izvēlēties arī izvēlnē Windows, piemēram:

5

Paneļu cilnes var dokot, izvietojot tās vienu virs otras vai blakus. To veic, pārvietojot paneli vai paneļu doku ar peli citam panelim vai dokam apakšā vai sānos. Dokotiem paneļiem ir vienotas minimizēšanas un izvēršanas pogas. Dokiem, kuri neatrodas pie darba virsmas augšējās malas, ir arī doka aizvēršanas poga:

6

Atsevišķu cilni (dokotās kopā ar grupu) no minimizēta stāvokļa var atvērt, izpildot klikšķi uz tā pogas, piemēram:

7

Paneļu saraksts

Panelis

Lietojums

1

Krāsas izvēle no paletes

9

Objekta kontūrlīnijas un pildījuma krāsas izvēle no dažādiem krāsu modeļiem

10

Ļauj pārvaldīt stilu kopas, ko var lietot dažādos krāsošanas un filtru rīkos

11

Otas formas un krāsošanas veida izvēle

12

Otu rīku kopu pārvaldīšana

13

Rīki, ar kuriem var atbrīvoties no nevēlamiem elementiem fotogrāfijā

14

Animāciju pievienošana attēlam

15

Attēlam pievienotā teksta rakstzīmju formatēšana

16

Attēlam pievienotā teksta rindkopu formatēšana

17

Nodrošina daļu no Adobe Bridge funkcionalitātes, ļaujot ātri piekļūt attēlu datnēm un tās organizēt

18

Ļauj izvēlēties, izveidot, rediģēt un pārvaldīt slāņus

19

Ļauj apskatīt un pārvaldīt katru no attēla krāsu kanāliem, kā arī veidot papildu kanālus

20

Ļauj rediģēt vektorlīniju formu

21

Pievieno vienkāršu attēla krāsu un to līmeņu izplatības histogrammu

22

Ļauj apskatīt krāsu un citu informāciju par attēla pikseli, uz kura atrodas peles rādītājs

23

Ļauj izveidot, pārvaldīt un apskatīt vairākas vienas Photoshop datnes slāņu izvietojuma versijas

24

Ļauj veikt attēla slāņa pielāgošanu

25

Maskas veidošana uz attēla atbilstoši veiktajai atlasei

26

Ļauj ierakstīt virkni komandu un pēc tam tās atkārtot, lai varētu izmantot līdzīgiem uzdevumiem

27

Nodrošina piekļuvi dokumenta vēsturei, kurā fiksētas visas dokumentā veiktās izmaiņas

28

Atsevišķu attēla daļu tālummaiņa

29

Ļauj apskatīt un pārvaldīt piezīmes, kas izveidotas ar piezīmju rīku

30

Ļauj apskatīt un atlasīt izvēlētā rīkjoslas rīka sagataves

2.1.6. Rīkjosla un izvēlētā rīka parametru josla

Rīkjosla nodrošina piekļuvi atlases, dzēšanas, zīmēšanas un citiem rīkiem. Atbilstoši izvēlētajam rīkam vai veicamajai darbībai mainās arī rīka parametru joslas saturs, piemēram:

1

Rīkjoslas rādīšanu vai atcelšanu izvēlas ar komandu Window /Tools, bet rīka parametru joslu – ar komandu Window / Options.

Rīkjoslas pogas vertikāli var būt izvietotas vienā vai divos stabiņos. Šo izvietojumu maina, izpildot klikšķi uz pogas 02 vai pogas 03 rīkjoslas augšējā malā:

4

Rīkjoslas augšējo malu ar izmantot arī, lai rīkjoslu pārvietotu. Ja rīkjosla neatrodas augšējā malā pie dokumentu apgabala kreisās vai labās malas, tai ir redzama arī rīkjoslas aizvēršanas poga 56, piemēram:

5

Lai lietotu uz pogas attēloto rīku, uz pogas izpilda peles kreisās pogas klikšķi. Pēc rīka izvēles atbilstoši var mainīties peles rādītāja forma.

Rīkjoslas pogas, kuru labajā apakšējā stūrī ir melns trijstūris, satur vairākus citus rīkus. Daļa no rīkjoslas pogām satur tematiski saistītus rīkus, bet citās apkopoti nesaistīti rīki.

Ja peles rādītāju novieto uz rīka pogas, kādu laiku ir redzams lodziņš ar pogas nosaukumu, piemēram:

6

Lai izvēlētos citu rīku:

 • izpilda klikšķi ar peles labo pogu uz rīka pogas.

Atveras izvēlne, kurā var izvēlēties cita veida rīku, piemēram:

7

Pogas sarakstā pa kreisi no tajā pēdējā izvēlētā rīka redzams neliels kvadrātiņš, bet uz rīka pogas ir redzama iepriekš izvēlētā rīka ikona;

 • vajadzīgo rīku izvēlas, izpildot uz tā klikšķi. Atbilstoši mainās pogas ikona:

8

Pēc cita rīka izvēles var mainīties arī peles rādītāja forma, piemēram:

 • otas rīkam 09 (Brush Tool) peles rādītājs maina formu uz 10;
 • zīmuļa rīkam 11 (Pencil Tool) peles rādītājs maina formu uz 12.

Peles rādītāja forma var būt atkarīga ne tikai no rīka izvēles, bet arī no dažādiem iestatījumiem, piemēram:

 • tuvināšanas režīmā 13 vai attālināšanas režīmā 14;
 • otas formas 15, 16, u.c.

Rīku saraksts

Noklu-sētā ikona

Pogas sarakstā pieejamie rīki

Lietojums

17

Move Tool

Dažādu objektu pārvietošana un pārveidošanas režīmi

18

19

Dažādu formu formas atlases rīki:

 • taisnstūrveida
 • elipses formas
 • horizontāla līnija
 • vertikāla līnija

20

21

Brīvas formas atlases rīki:

 • ar peli apvilkts
 • ar taisnām līnijām
 • objekta kontūras atlasei

22

23

Viedie atlases rīki:

 • līdzīgas apkārtnes atlase ap izvēlēto punktu
 • atlasītajam objektam līdzīgu objektu atlase

24

25

Dažādi:

 • attēla malu apgriešana
 • hipersaites apgabalu izveidošanai uz attēla
 • hipersaites apgabalu atlasei uz attēla

26

27

Dažādi:

 • krāsas izvēle no attēla pikseļa
 • informācija par atlasīto pikseli
 • attēla laukumu mērīšanai
 • piezīmju pievienošana attēlam

28

29

Attēla labošanas rīki:

 • labošana pēc apkārtnes
 • labošana pēc izvēlētā parauga,
 • labojamā apgabala norobežošana
 • „sarkano” acu efekta novēršana

57

30

Otas zīmēšanai un attēlu labošanai:

 • otas formas,
 • zīmuļa formas,
 • izvēlētās krāsas maiņai uz citu,
 • krāsu sajaukšanai

31

32

Apgabalu klonēšanai:

 • atlase vēlākai dublēšanai vai aizkrāsošanai ar otu citā vietā,
 • tekstūras izvēle otai

33

34

Vēsturiskā ota iepriekšējo labojumu veikšanā izmantoto datu lietošanai:

 • parastā,
 • mākslinieciskā

35

36

Dzēšanas rīki:

 • parastais,
 • fona,
 • līdzīgas tekstūras apgabala ap punktu

37

38

Krāsošanas rīki:

 • ar krāsu pāreju,
 • aizpildīšana ar krāsu

39

40

Kontrasta maiņa:

 • kontrasta samazināšana,
 • kontrasta palielināšana,
 • pikseļu toņu sapludināšana

41

42

Tumšāks/gaišāks:

 • gaišāks
 • tumšāks
 • krāsas toņa noņemšanai vai pievienošanai

43

44

Vektorgrafikas līniju veidošanai:

 • liektas līnijas,
 • ar roku vilktas,
 • papildu punktu pievienošanai,
 • punktu dzēšanai,
 • līniju labošanai

45

46

Teksta rīki:

 • horizontāla ievade,
 • vertikāla ievade
 • horizontālās ievades maska
 • vertikālās ievades maska

47

48

Vektorgrafikas objektu atlase:

 • pārvietošanai
 • formas labošanai

49

50

Vektorgrafikas ģeometrisku figūru zīmēšanai

 • taisnstūris
 • taisnstūris ar noapaļotiem stūriem
 • elipse
 • daudzstūris
 • taisne
 • citas formas

51

52

Dokumenta:

 • pārvietošanai logā
 • pagriešanai

53

Zoom Tool

Tālummaiņa

54

Fona un priekšplāna krāsas:

 • atjaunot noklusētās
 • apmainīt vietām
 • priekšplāna krāsas izvēle
 • fona krāsas izvēle

55

Edit in Quick Mask Mode

Lai pārslēgtos starp parasto un maskas režīmu

Rīkjoslā esošo rīku lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, apgabala atlases vai teksta pievienošanas, aprakstā.