Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

3. DIGITĀLO ATTĒLU APSTRĀDES LIETOTNE

Attēlu apstrādes lietotnes ir paredzētas darbam ar rastrgrafikas attēliem, piemēram, fotogrāfijām vai zīmējumiem.

Pieejamas vairāku firmu izstrādātās attēlu apstrādes lietotnes, piemēram, Microsoft Paint, OpenOffice.org Draw, Corel Painter, GIMP. Viena no populārākajām ir Adobe Photoshop, tāpēc šajā materiālā aplūkota lietotne Adobe Photoshop CS5.

Adobe Photoshop CS5 lietotni (turpmāk vienkārši Photoshop) var izmantot, piemēram, lai:

  • rediģētu attēlus, uzlabojot to kvalitāti;
  • pārveidotu attēlus, lietojot dažādus efektus;
  • izveidotu jaunu attēlu, kombinējot vairākus attēlus;
  • izveidotu pašrocīgi zīmētus attēlus;
  • pievienotu attēliem tekstu;
  • sagatavotu attēlus poligrāfiskai drukāšanai;
  • izveidotu nelielas animācijas publicēšanai internetā.

Photoshop satur virkni rīku, kas ir paredzēti kā palīglīdzekļi attēlu apstrādē, taču pilnvērtīga to izmantošana ir iespējama citās specializētās lietotnēs, piemēram:

  • Photoshop satur vektorgrafikas rīkus, taču darbam ar sarežģītākiem zīmētiem objektiem, piemēram, reklāmas vai plakāta izveidošanai, tie var būt nepietiekami;
  • Photoshop satur teksta izveidošanas un formatēšanas rīkus, taču tie paredzēti tikai uzrakstu veidošanai.