Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

2. ATTĒLU APSTRĀDES PAMATPRINCIPI

2.4. Attēla ieguves veidi

1.4.1. Skenēšana

Vispirms skeneri sagatavo skenēšanai:

 • ievieto attēlu,
 • veic citas nepieciešamās darbības, piemēram, izvēlas skenēšanas režīmu.

Parasti skenēšanas programma ir iekļauta skenera instalācijas diskā. Kā piemērs tiks apskatīts skeneris Canon PIXMA MG5150.

Lai ieskenētu attēlu:

 • atver skenēšanas lietotni un izvēlas skenēšanas režīmu, piemēram:

1

 • izvēlas automātisko skenēšanas režīmu Auto Scan.

Atveras iestatījumu un skenēšanas logs, kurā var veikt dažādus iestatījumus:

02

  • ja būs atzīmēta izvēles rūtiņa 03, tad tiks veikta ieskenētā attēla korekcija;
  • kombinētajā sarakstā ievada jaunu vai izvēlas kādu no esošajiem datņu nosaukumiem;
  • sarakstā Save as type izvēlas datnes tipu:

04

  • ar pogu Set var atvērt logu, kurā izvēlēties automātiskās skenēšanas (Auto Scan) rezultāta saglabāšanas formātu:

05

   • ja tiek noteikts, ka skenējamais materiāls ir dokuments (When Auto Scan detected the item as document);
   • ja tiek noteikts, ka skenējamais materiāls ir fotogrāfija (When Auto Scan detected the item as photo);
   • pogu 06 izmanto izvēlētā formāta iestatījumu precizēšanai;
  • lodziņā Save in redzama adrese, kurā tiks saglabāta ieskanētā datne;
  • citu saglabāšanas vietu var izvēlēties pogas 07 dialoglodziņā;
  • ja būs atzīmēta izvēles rūtiņa 08, izvēlētajā saglabāšanas vietā tiks izveidota apakšmape ar dienas datumu un datnes tiks saglabātas tajā;
 • lai uzsāktu skenēšanu, piespiež pogu 09;
 • atveras informatīvs logs, kurā jāapstiprina automātiskā skenēšana un ir iespējams iepazīties ar programmas dokumentāciju par to, kā veikt skenēšanu:

10

 • skenēšanas laikā uz ekrāna redzami informatīvi logi par skenēšanas gaitu un attēla nosūtīšanu uz datoru, piemēram:

11

 • kad skenēšana pabeigta, atveras attēlu pārlūkprogrammas logs:

12

Ja skenēšanu sāk no skenera, tiek piedāvāts izvēlēties lietotni, piemēram:

13

Izvēlētajā programmā skenēšana notiek automātiski, izmantojot automātiskos skenēšanas iestatījumus.

1.4.2. Ekrāndrukāšana

Ekrāndrukāšanu izmanto, lai kādā dokumentā ievietotu visa ekrāna vai tikai aktīvā loga saturu. Tas var būt nepieciešams, piemēram, lai:

 • veidotu programmu lietošanas aprakstus;
 • kļūmju gadījumos iegūtu situācijas ekrāna attēlu un vēlāk būtu iespējams ar kādu konsultēties.

„Noķerto” attēlu var ievietot attēla dokumentā, e-pasta vēstulē vai citā datnē.

Abos turpmāk aprakstītajos ekrāndrukāšanas variantos netiek kopēts peles rādītājs. Lai iegūtu arī to, var izmantot speciālu programmatūru.

Lai izveidotu ekrāna kopiju un ievietotu to dokumentā:

 • ja vēlas kopēt visa ekrāna saturu, izmanto taustiņu 1, bet, ja tikai aktīvo logu, tad taustiņu kombināciju 02 + 8.;
  Attēls tiek ievietots starpliktuvē (clipboard);
 • atver dokumentu, kurā vēlas ievietot iegūto attēlu;
 • ar kādu no paņēmieniem veic ielīmēšanu, piemēram, ar komandu Paste.

Lai veiktu iegūtā attēla saglabāšanu datnes veidā un/vai apstrādi, var izmantot kādu no attēlu apstrādes lietotnēm.

MS Windows Vista un MS Windows 7 ekrāndrukāšanas veikšanai un iegūto attēlu saglabāšanai paredzēta programma Snipping Tool.

1.4.3. Attēlu saglabāšana no digitālās kameras

Lai saglabātu attēlus no digitālās kameras:

 • pievieno ieslēgtu kameru.

Atveras automātiskās atskaņošanas logs, piemēram:

1

 • izvēlas attēlu importēšanas lietotni, piemēram, Import pictures and videos.

Atveras informatīvs logs par importēšanas gaitu, piemēram:

02

 • pēc attēlu importēšanas datorā atveras logs, kura lodziņā var ievadīt tēmas nosaukumu (Tag these pictures (optional):

3

 • ja nepieciešams, apskata un/vai maina importēšanas iestatījumus:

04

  • noklusētos iestatījumus var atjaunot ar pogu 05;
  • sarakstā Import Image to: izvēlas attēlu saglabāšanas vietu;
  • sarakstā Folder name: izvēlas mapes nosaukuma veidu, kāds tiks izmantots importēto attēlu saglabāšanas mapei. Parasti tas sastāv no datuma un tēmas nosaukuma (ja tas ir ievadīts);
  • sarakstā File name: izvēlas datnes nosaukuma veidu. Parasti tiek izmantots tēmas nosaukums (ja tas ir ievadīts) un attēla kārtas numurs;
  • ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Prompt for tag on import, tad pirms katra attēla ievades tiek pieprasīts ievadīt tēmas nosaukumu;
  • ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Always erase from device after importing, tad pēc attēlu importēšanas tie no digitālās kameras tiks dzēsti;
  • ja ir atzīmēta izvēles Rotate pictures on import, tad attēli tiks pagriezti (portretorientēti);
  • ja ir atzīmēta izvēles Open Windows Explorer after import, tad pēc importēšanas automātiski tiks atvērts importēto attēlu mapes logs, piemēram:

06

 • lai uzsāktu importēšanu, piespiež pogu 07.

1.4.4. Attēla saglabāšana no tīmekļa lapas un attēlu bibliotēkas

Attēla saglabāšanas piemēri no tīmekļa lappuses atkarībā no interneta pārlūkprogrammas:

 • MS Internet Explorer:
  • lieto konteksta izvēlnes komandu Save Picture As....

Atveras attēla saglabāšanas dialoglodziņš:

1

  • izvēlas saglabāšanas vietu;
  • sarakstā Save As type ir redzams oriģinālais attēla tips, bet var izvēlēties arī formātu BMP;
  • piespiež pogu 02.
 • Mozilla Firefox:
  • lieto konteksta izvēlnes komandu Save Picture As....
   Atveras attēla saglabāšanas dialoglodziņš:

03

  • izvēlas saglabāšanas vietu;
  • sarakstā Save As type ir redzams oriģinālais attēla tips;
  • piespiež pogu 4 .