Aldehīdi un ketoni

Aldehīdi un ketoni (D. Cēdere)

3. Ogļūdeņražu karbonilatvasinājumi

Aldehīdi un ketoni ir skābekli saturoši ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulās ir karbonilgrupa >C=O. Tos sauc par ogļūdeņražu karbonilatvasinājumiem.

karbonil ied